SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yabancı Öğrencilik

Yabancı dil sınavı, yabancı dil hazırlık programı ve muafiyet

MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan bir lisans programından mezun olan adaylar, öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programına başvurularda yabancı dil şartından muaf tutulabilir.
(2) Öğretim dili İngilizce olan bir yüksek lisans programına kabul edilen, ancak geçerli bir İngilizce yeterlik sınav belgesi olmayan adayların ingilizce bilgi düzeyleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınavla belirlenir. Söz konusu sınavda ingilizce bilgi düzeyleri yeterli görülmeyen adaylar, lisansüstü programına şartlı kabul edilebilirler. Bu öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunun kontenjan durumuna göre iki yarıyıl süreyle İngilizce hazırlık programına devam ederler. Şartlı kabul edildikleri lisansüstü programından ilgili anabilim dalının onayıyla her yarıyıl en fazla bir ders alabilirler.

Türkçe Programlar için
• Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.