SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tezli Yüksek Lisans

Beslenme ve Diyetetik  AD Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Protez Ortez Tezli Yüksek Lisans Programı
Hemşirelik AD Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 

1- Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programına, üniversitelerin 4 yılık Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olan adaylar başvurabilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi; Tezli Yüksek Lisans Programları  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden  ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

2- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programına, üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.

Başvuruların Değerlendirilmesi; Tezli Yüksek Lisans Programları  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden  ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

3- Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programına, Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ya da Ebelik Bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi; Tezli Yüksek Lisans Programları  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden  ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %20’si, Sözlü Bilim Sınavının %20’si ve lisans not ortalamasının %10’u alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

4- ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].

5- Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.