SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Mezunlarımız ve Tez Konuları

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEZUN LİSTESİ
S.NO ADI-SOYADI TEZ KONUSU
1 MUSTAFA ANIL ERBAĞCI Üniversite öğrencilerinin kampus içerisinde farklı toplu beslenme hizmeti veren yerleri tercih etme durumu ve bunu etkileyen etmenlerin saptanması
2 HÜLYA YILMAZ Hemodiyaliz hastalarında beslenme eğitiminin biyokimyasal parametrelere etkisi
3 SABİHA İREM ÜNAL Vücut ağırlık kaybı programı uygulanan aşırı kilolu ve obez kadınlarda badem tüketiminin antropometrik ölçümler ile bazı kan parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi
4 UFUK AYŞE KEPKEP Anne ile yenidoğan bebeğin serum D vitamini düzeylerinin ve etkileşimlerinin belirlenmesi
5 AYŞE GÖKÇE ALP Otistik Bozukluğu Olan Çocukların Beslenme Durumlarının Tanımlanması ve Ailelere Verilen Beslenme Eğitiminin Etkisinin Belirlenmesi
6 ALEV ÇELİK İnsülin Direnci Olan Kadınlarda Diyetteki İki Farklı Karbonhidrat Oranının Biyokimyasal ve Antropometrik Parametrelere Etkisi
7 ENES BAHADIR KILIÇ Piyasada Satılan Antep Fıstıklarının Mineral İçeriği ve Tüketim Durumları
8 GÜLER AKICI Hafif Şişman ve Şişman Yetişkin Bireylerde Bel/Boy Oranı ile Kardiyovasküler Hastalık Riskinin Belirlenmesi
9 İREM AYHAN TURAL Adölesanlarda farklı iki günde belirlenen besin öğesi alımları ile sağlıklı yeme indeksi ve diyet kalite indeksi arasındaki ilişkinin belirlenmesi
10 ALİMİLA KUYUCU Bariatrik Cerrahi Uygulanmış Hastaların Ameliyat Sonrası Altı Ay ve Üzeri Sürede Vücut Ağırlığı Kaybının, Besin Tüketim Durumunun ve Bazı Biyokimyasal Bulgularının Belirlenmesi
11 MERVE ELHATUSARU Özel bir okul yemekhanesinde oluşan besin artık miktarlarının ve maliyetinin saptanması
12 BEDRİYE AYATA Gaziantep Nizip ilçesinde yaşayan obez ve insülin direnci olan kadınlarda ağırlık kaybının insülin direncine etkisi
13 SAADET TAYŞİ Gaziantep ilinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan 3- 18 yaş grubu çocukların beslenme durumlarının ve E110 (sunset yellow) gıda katkı maddesi bulunan besinlerin tüketim miktarlarının saptanması
14 ELİF EZGİ SAĞLAM Gaziantep ilinde yaşayan farklı sosyoekonomik düzeydeki yetişkin kadınların beslenme durumunun sağlıklı yeme indeksi ile değerlendirilmesi
15 BÜŞRA ÖZTÜRK Malatya’da bir Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran 3 – 18 yaş aralığındaki bireylerin beslenme durumunun ve Allura Red AC (E129) bulunan besinlerin tüketim miktarının saptanması
16 TUĞBA SOPALI Yetişkinlerde Beslenme Durum ve Alışkanlıkları, Antropometrik Ölçümleri ile Uyku Kalite İlişkisinin Belirlenmesi
17 BEGÜM UĞURLU Gaziantep İli Kamu Hastanelerinde Verilen Taşımalı Yemek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
18 HATİCE DEMİR Üniversite öğrencilerinin duygusal yeme davranışı ile antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin incelenmesi
19 BİRSEN KARA Üniversite öğrencilerinin besin desteği kullanma durumlarının belirlenmesi
20 GÜZİDE ŞENDAĞ SAĞIR Üniversite öğrencilerinin beslenme durumlarının Akdeniz diyet kalite indeksi ile değerlendirilmesi
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
TEZSİZ – TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEZUN LİSTESİ
S.NO ADI-SOYADI TEZ KONUSU
1 TUBA KAPLAN Yaşlı bireylerde ayakkabı uygunluğunun fonksiyonel performans düzeyine ve dengeye etkisinin araştırılması
2 ÇAĞTAY MADEN Kistik fibrozisli hastalarda üst ekstremite kas kuvveti ile fonksiyonel kapasite, kassal endurans ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
3 ALPER HAZNEDAR Sağlıklı kadınlarda topuklu ayakkabı kullanım sıklığının, gastrosoleus kas kısalığına, ayak postürüne ve dengeye olan etkisinin araştırılması
4 MURAT ALİ ÇINAR Major Yanıklı Hastalarda Erken Dönem Fizyoterapinin Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
5 MUSTAFA  MONİS Lateral Epikondilit’te Farklı Bantlama Yöntemlerinin Ağrı ve Fonksiyon Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
6 İBRAHİM KÜÇÜKCAN Telli, Vurmalı ve Yaylı Enstrüman Kullanan Müzisyenlerde Palmar Deri Rezistansının El Becerisi ve İnce Motor Kavrama Üzerine Etkisinin Araştırılması
7 DOĞAN BURAK ENDAMLI Kronik bel ağrılı hastalarda fasial tedavinin etkinliğinin araştırılması
8 YUSUF ŞİNASİ KIRMACI Adeziv Kapsüliti Olan Hastalarda Solunum Egzersizlerinin Ağrı Düzeyi, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
9 GİZEM YAĞCIOĞLU Skapular Dizkinezisi Olan Hastalarda Kinezyo Bantlamanın Ağrı ve Fonksiyon Üzerine Etkisi
10 ELİF DÖKÜNLÜ Fibromiyalji tanısı konmuş kadın hastalarda egzersiz programının gündüz uykululuk hali ve ağrı düzeyi üzerine etkisi
11 MELTEM UZUN Omuz-boyun postür problemi olan yetişkin hastalarda klinik pilates egzersizlerinin postüre etkisinin belirlenmesi
12 GÜLSEN GÜLER Kronik boyun ağrılı hastalarda fasial tedavinin etkinliğinin araştırılması
13 HALİL İBRAHİM DEMİRÖZ Geç dönem spastik serebral palside dinamik dengenin fonksiyonel düzey ve yürüme hızına etkisi
14 FERİDE ATAY Periferik Vestibüler Patolojisi Olan Bireylerde Kraniosakral Osteopati’nin Denge Üzerine Etkisinin Araştırılması
15 YALÇIN ÖZEL Müzisyenlerde vücut farkındalığı ve üst ekstremite fonksiyonları arasındaki ilişkinin araştırılması
16 ASİYA UZUN Serebral palsili çocuklarda fizyolojik lordozu destekleyen alt gövde desteğinin gövde stabilitesi ve üst ekstremite fonksiyonelliği üzerine etkisi
17 SEDAT YİĞİT Kronik venöz yetmezlik tanılı hastalarda egzersiz eğitiminin yorgunluk ve uyku kalitesi üzerine etkisi
18 TUĞBA BADAT Sağlıklı Kadınlarda Bireysel Egzersiz ve Grup Egzersiz Eğitiminin Fiziksel Performans Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
19 EYLÜL PINAR KISA Omuz Bölgesi Tendon Patolojilerinde Fonksiyonel Değerlendirme Yönteminin Etkinliğinin İncelenmesi
20 BAYRAM DÜNDAR Hemiplejik serebral palsi’li çocuklarda omuz stabilizasyon egzersizlerinin el fonksiyonları üzerine etkisi
21 BURCU BAĞCI Miyofasiyal Ağrı Sendromu Olan Hastalarda Farklı Fizyoterapi Uygulamalarının Ağrı, Özür ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
22 GÖNÜL ELPEZE Kız Adölesanlarda Skapular Stabilizasyon Egzersizlerinin Klavikula Hareketliliğine Etkisinin İncelenmesi
23 TAHİR DEDEOĞLU Fizyoterapistlerin mesleki profesyonelliklerini uygulayabilme düzeylerinin araştırılması
24 HAKAN POLAT Fibromiyalji hastalarında skapular stabilizasyon egzersiz eğitiminin postür ve ağrı üzerindeki etkisi
25 NİLGÜN USTASARAÇ CAMCIOĞLU Ampute futbolcularda stabilizasyon egzersizlerinin performans üzerine etkisi
26 BEGÜMHAN TURHAN Fizyoterapistlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi
27 İDRİS DOĞAN Presbiyopik Kişilerde Göz Egzersizlerinin Görme Fonksiyonu ve İnce Motor Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
29 PINAR YAPICIOĞLU Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Yorgunluk, Depresyon, Fiziksel Aktivite Ve Eğitim Seviyesi İle Kinezyofabi Arasındaki İlişki
28 RABİA ARI El Bileği Ağrısı Olan Diş Hekimlerinde El Bileği Egzersizlerinin Ağrı, Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi