SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tez Konusu Önerisi Sunumu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Tez Konusu Önerisi Sunumu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

2016 – 2017 BAHAR DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHLERİ
 1. 07 şubat 2017
 • YKK Toplantısı
 1. 21 şubat 2017
 • YKK Toplantısı
 • tez konusu önerisi sunumu
 1. 07 mart 2017
 • YKK Toplantısı
 • tez konusu önerisi sunumu
 1. 21 mart 2017
 • YKK Toplantısı
 • tez konusu önerisi sunumu
 1. 04 nisan 2017
 • YKK Toplantısı
 • 2016-2017 bahar dönemi son tez konusu önerisi sunumu
 1. 18 nisan 2017
 • YKK Toplantısı
 1. 02 mayıs 2017
 • YKK Toplantısı
 • Tez savunma sınavları temmuz 2017 sonuna kadar yapılabilecektir. Tez savunması sınavından en az 1 (bir) ay önce sınav tarihi, sınav jüri önerilerinin enstitümüze yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
 1. 16 mayıs 2017
 • YKK Toplantısı
 • 2016 – 2017 bahar döneminde mezun durumunda olan öğrencilerden haziran ayı içerisinde tez savunma sınavına alınacakların sınav tarihlerinin ve jürilerinin enstitü yönetim kurulunda görüşülmesi
 1. 30 mayıs 2017
 • YKK Toplantısı
 • 2017–2018 güz dönemi lisansüstü kontenjanlarının bildirilmesi
 1. 20 haziran 2017
 • YKK Toplantısı
 • 2016 – 2017 bahar döneminde mezun durumunda olan öğrencilerden temmuz ayı içerisinde tez savunma sınavına alınacakların sınav tarihlerinin ve jürilerinin enstitü yönetim kurulunda görüşülmesi

Tez savunma sınavının yapılabilmesi için intihal raporunun savunma sınav tarihinden 1 (bir) ay öncesinde enstitümüz tarafından alınması gerekmektedir. İntihal raporunun alınabilmesi için savunma sınavına katılacak öğrenciler tarafından savunma sınav tarihinden en geç 1 (bir) ay öncesinde tezlerinin son halini intihal rapor formatına uygun olarak word dosyası şeklinde hazırlayarak bilgisayar ortamında (cd veya flaş disk/usb, taşınabilir bellek ile) enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. (tez savunmasına girecek olan öğrencilerin intihal raporlarının alınabilmesi için tezlerinin yalnızca kapak, giriş, ana bölümler (genel bilgiler, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma), sonuç ve öneriler, türkçe ve ingilizce özet kısımlarının tek bir word dosyası olarak bilgisayar ortamında (e-mail, cd veya flash disk) teslim edilmesi gerekmektedir.)
Yukarıda belirtilen enstitü yönetim kurulu toplantı tarihleri dışında acil gündem söz konusu olduğunda veya gerekli görülen durumlarda da enstitü yönetim kurulu toplantısı yapılabilecektir.
 
Tez konusu önerisinin sunulması
 

 1. Anabilim dalı başkanlığı tarafından toplantı tarihinden         1 (bir) hafta önce tez konusu önerisi sunumu yapacak öğrencilerin isimleri enstitü sekreterliğine e-mail yolu ile bildirilecektir.

 

 1. Tez konusu önerisi formu yenilenmiş olup, başvurularda bu form kullanılacaktır. Yeni form örneği ekte gönderilmiştir. Form bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra e-mail ile enstitü sekreterine gönderilecek, formdan bir çıktı alınıp gerekli imzaları tamamlandıktan sonra enstitü sekreterliğine teslim edilecektir.

 
 

 1. Tez konusu önerisi enstitü yönetim kurulu toplantısında görüşülürken ilgili öğrenci toplantı salonu dışında hazır bulunacaktır.

Tez Konusu Öneri Formunu İndirmek için tıklayınız