Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 Bahar Dönemi Lisansüstü Programları Başvuru İlanı | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 Bahar Dönemi Lisansüstü Programları Başvuru İlanı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 Bahar Dönemi Lisansüstü Programları Başvuru İlanı

T.C.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programlarına öğrenci alımı yapılacaktır. Tüm programların eğitim-öğretim dili Türkçedir. Adayların, son başvuru tarihine kadar başvurularını mutlaka Online Başvuru Sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Programa kabul edilen adayların bu formu imzalayarak asıl kayıt sırasında ilgili evraklarla birlikte teslim etmesi gerekmektedir.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı/noter onaylı örneği/aslı) (Fotokopi/E-mail/Ekran görüntüsü kabul edilmemektedir.)
 2. Not döküm belgesi (Transkript) (aslı / noter onaylı örneği) (Fotokopi/E-mail/Ekran görüntüsü kabul edilmemektedir.)
 1. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
 2. Yabancı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
 3. Fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
 6. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı / muhtarlık / Nüfus Müdürlüğü)

NOT: Sisteme yüklenecek belgelerin e-devlet çıktısı, noter onaylı örneği veya aslı olması zorunludur. Bu şekilde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI Program Türü Öğrenci Kontenjanı Toplam Öğrenci Kontenjanı Son Başvuru Tarihi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli 2 2 2.1.2020

DOKTORA PROGRAMI VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI Öğrenci Kontenjanı Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanı Toplam Öğrenci Kontenjanı Son Başvuru Tarihi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 4 2.1.2020
Hemşirelik 7 3 10 31.12.2019

 

ANABİLİM DALI Program Türü Son Başvuru Tarihi Sınava Kabul Edilen Öğrencilerin İlan Tarihi Bilim Sınavı / Mülakat Tarihi Programa Kabul Edilen Adayların İlanı Kesin Kayıt Tarihleri Yedek Listeden Kayıt Tarihleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli 2.1.2020 3.1.2019 7.1.2020 10.1.2020 13.1.2020 14.1.2020 15.1.2020

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

NOT 1: Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

NOT 2: Eksik evrakla yapılan online başvurular kesinlikle işleme alınmamaktadır.

NOT 3: Son başvuru tarihine kadar henüz mezun olmamış, mezun olmaya hak kazanmış Yüksek Lisans Programı Adayları için; Online başvuru sırasında mezun olacakları Fakülteden onaylı güncel tarihli mezuniyete hak kazandığına dair belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

NOT 4: Son başvuru tarihine kadar henüz mezun olmamış, mezun olmaya hak kazanmış Yüksek Lisans Programı Adayları için; Online başvuru sırasında güncel tarihli Lisans not döküm belgesi (Transkript) aslını sisteme yüklemesi gerekmektedir.

NOT 5: Kabul listeleri; Enstitü web sayfası Duyurular kısmında, ÖNEMLİ TARİHLER içerisinde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir. Öğrenci adaylarının, Duyurular kısmından kabul listesi ilanlarını takip etmesi gerekmektedir.

NOT 6: Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

NOT 7: Enstitülerde OBS’den ders kayıtları 29 Ocak -31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

NOT 8: Enstitülerde derslerin başlama tarihi 3 Şubat 2020dir.

NOT 9: Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü 7 Şubat 2020dir.

NOT 10: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.

NOT 11: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.

NOT 12: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

ANABİLİM DALI Son Başvuru Tarihi Sınava Kabul Edilen Öğrencilerin İlan Tarihi Bilim Sınavı / Mülakat Tarihi Programa Kabul Edilen Adayların İlanı Kesin Kayıt Tarihleri Yedek Listeden Kayıt Tarihleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2.1.2020 3.1.2019 7.1.2020 10.1.2020 13.1.2020 14.1.2020 15.1.2020
Hemşirelik 31.12.2019 3.1.2020 8.1.2020 10.1.2020 13.1.2020 14.1.2020 15.1.2020

 

NOT 1: Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

NOT 2: Eksik evrakla yapılan online başvurular kesinlikle işleme alınmamaktadır.

NOT 3: Son başvuru tarihine kadar henüz mezun olmamış, mezun olmaya hak kazanmış Doktora Programı Adayları için; Online başvuru sırasında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden mezun olacak öğrenciler ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından, diğer Üniversitelerin Enstitülerinden mezun olacak öğrenciler ise ilgili Enstitüden onaylı güncel tarihli mezuniyete hak kazandığına dair belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

NOT 4: Son başvuru tarihine kadar henüz mezun olmamış, mezun olmaya hak kazanmış Doktora Programı Adayları için; Online başvuru sırasında güncel tarihli Lisansüstü not döküm belgesi (Transkript) aslını sisteme yüklemesi gerekmektedir.

NOT 5: Kabul listeleri; Enstitü web sayfası Duyurular kısmında, ÖNEMLİ TARİHLER içerisinde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir. Öğrenci adaylarının, Duyurular kısmından kabul listesi ilanlarını takip etmesi gerekmektedir.

NOT 6: Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

NOT 7: Enstitülerde OBS’den ders kayıtları 29 Ocak -31 Ocak 2020 Tarihleri arasında yapılacaktır.

NOT 8: Enstitülerde derslerin başlama tarihi 3 Şubat 2020dir.

NOT 9: Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü 7 Şubat 2020dir.

NOT 10: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.

NOT 11: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.

NOT 12: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL KOŞULLAR

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programına, üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi     : 7 Ocak 2020 / Saat: 09.00

Yazılı Bilim Sınav Yeri        : HKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Binası

Mülakat Tarihi                     : 7 Ocak 2020 / Saat: 11.00

Mülakat Sınav Yeri              : HKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Binası

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuruların Değerlendirilmesi; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden  ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 • ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
 • Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora

Hemşirelik Doktora

1- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına, üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/Yüksekokullarından mezun olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, yüksek lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına yakın bir alanda yapmış olmak**.

** Yüksek Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve Sözlü Bilim Sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Sözlü Bilim Sınav Tarihi     : 7 Ocak 2020 / Saat: 10.30

Sözlü Bilim Sınav Yeri         : HKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Binası

 

2- Hemşirelik Doktora Programına, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Ebelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak

Lisans eğitimini Hemşirelik alanında yapmış olup, yüksek lisansını Sağlık Bilimleri Enstitüleri programlarından birinde tamamlamış olmak*.

*Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüzün Hemşirelik Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.

 • Hemşirelik Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve Sözlü Bilim Sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Sözlü Bilim Sınav Tarihi     : 8 Ocak 2020 / Saat: 10.00

Sözlü Bilim Sınav Yeri         : HKÜ Sağlık Bilimleri Fakülte Binası

 

 1. ALES(SAY)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY), GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
 2. YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 3. Yatay geçişle Doktora Programına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.
 4. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Programlar ve Öğrenim Ücretleri

PROGRAMLAR 

(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti
Tezli Yüksek Lisans Programları Öğrenim Ücretleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı 18 000 TL
Doktora Programları Öğrenim Ücretleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Doktora Programı 30 000 TL
Hemşirelik AD Doktora Programı 30 000 TL

 

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Tezli Yüksek Lisans Programı

 1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
  2. Kredi kartına 10 taksit

Doktora Programı

1- Tek seferde tüm program ücreti peşin (%5 indirimli)
2- Tüm program ücreti kredi kartına 10 taksit
3- Ders – Tez Dönemi ücreti uygulaması = Ders dönemi 1. yıl + Ders dönemi 2. yıl + Tez Dönemi (2 yıl)
4- Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + Ders dönemi 1. yıl + Ders dönemi 2. yıl + Tez Dönemi (2 yıl)
Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10 Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans’a 10 Taksit
  • Axess karta işlem yapılamamaktadır
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır

NOT 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
NOT 2: Maddi konular ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.

PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı, TC numarası ve Cep Numarası yazılmalıdır

 

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816

1819

*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr

*YÖKSİS

Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
*Genel Sistemsel Hatalar 1820
1821
1822
1823
1824
1825
OBS Sorunları

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

 • Tezli ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı ve kesin kayıt tarihleri, ÖNEMLİ TARİHLER içerisinde duyurulmuştur.
 • Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, ÖNEMLİ TARİHLER içerisinde belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı) (Fotokopi/E-mail/Ekran görüntüsü kabul edilmemektedir.)
 2. Not döküm belgesi (Transkript) (aslı / noter onaylı örneği) (Fotokopi/E-mail/Ekran görüntüsü kabul edilmemektedir.)
 1. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
 2. Yabancı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
 6. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı / muhtarlık / Nüfus Müdürlüğü)
 7. Online Başvuru Formu (Programa kabul edilen aday tarafından imzalanarak teslim edilecektir.)
 8. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu (üniversitemiz muhasebe biriminde internet bankacılığı veya kart ile işlem yapacak adayların dekont getirmesine gerek yoktur)

NOT 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
NOT 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
NOT 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
NOT 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri (Tecil) işlemlerini yapacaklardır.
NOT 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe (Dilekçe için lütfen formu indire tıklayınız) Formu İndir
 2. Transkriptin (Aslı ıslak imzalı şekliyle)

(Fotokopi/E-mail/Ekran görüntüsü kabul edilmemektedir.)

 1. Ders içerikleri (Aslı ıslak imzalı ve onaylı şekliyle)

(Fotokopi/E-mail/Ekran görüntüsü kabul edilmemektedir.)

 1. Öğrenci Belgesi (Aslı ıslak imzalı ve onaylı şekliyle)

(Fotokopi/E-mail/Ekran görüntüsü kabul edilmemektedir.)

 • Bu belgeler ilgili programın son başvuru tarihine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecektir.
 • Kayıtlar ÖNEMLİ TARİHLER tablosunda belirtilen tarihler arasında yapılabilecektir.

ONLİNE BAŞVURU

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

 

Hemşirelik AD Doktora / Tezli Yüksek Lisans

Programları Koordinatörü

Öğr. Gör. Sezer AVCI
T: (0 342) 211 80 80 / 1502
e-posta: sezer.avci@hku.edu.tr

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Doktora / Tezli Yüksek Lisans Programları Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Günseli USGU

T: (0 342) 211 80 80 / 2103

e-posta: gunseli.ugu@hku.edu.tr

Arş. Gör. Çağtay MADEN

T: (0 342) 211 80 80 / 2115

e-posta: cagtay.maden@hku.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Aylin FİLİZ-aylin.filiz@hku.edu.tr

Enstitü Sekreteri

T: (0 342) 211 80 80 / 1405

Direk Hat: (0 342) 211 80 94
e-posta:  sben@hku.edu.tr