SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sağlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlar Başvurulari

Sağlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlar Başvurulari

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır. Tüm programların Eğitim – Öğretim dili Türkçedir. Lisansüstü programlarımıza başvurularımız sadece online yapılabilmektedir. Online yapılmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Doktora Programı ve Öğrenci Kontenjanları

 

ANABİLİM DALI

Alınacak
öğrenci
sayısı

Yabancı
Uyruklu
Öğrenci

Yatay
Geçiş

TOPLAM

Hemşirelik

5

5

10

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

2

7

Yüksek Lisans Programları ve Öğrenci Kontenjanları

ANABİLİM DALI

Program
Türü

Alınacak
öğrenci
sayısı

Yabancı
Uyruklu
Öğrenci

Yatay
Geçiş

TOPLAM

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tezli

5

2

7

Önemli Tarihler

SON BAŞVURU TARİHİ

15 OCAK 2017

Adayların http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden “Online Başvuru Formu” nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.  Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğine teslim edilecektir. Yatay geçiş yapacak öğrenciler de bu tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

BİLİM SINAVI TARİHİ SAATİ VE YERİ 
18 OCAK 2017

Sınav Saat 14.00’da Sağlık Bilimleri Yüksekokulu binasında yapılacaktır.

 

PROGRAMA KABUL EDİLEN ADAYLARIN İLANI
20 OCAK 2017

KESİN KAYIT
23 – 27 OCAK 2017

Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtlarının yapılması
Kayıtlar Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğinde yapılacaktır.

DERS KAYITLARI
30 OCAK – 03 ŞUBAT 2017

Ders Kayıtları

06 ŞUBAT 2017

Derslerin başlaması

DOKTORA ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

  1. Hemşirelik Doktora Programına, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokulları, Sağlık Memurluğu ve Ebelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak
  2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına, üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/Yüksekokullarından mezun olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
  3. Lisans eğitimini hemşirelik ve ebelik alanında yapmış olup, yüksek lisansını sağlık programlarından birinde tamamlamış olmak* (*Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışında tamamlamış olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.)
  4. ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
  5. YDS’den son beş yıl içinde en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak
  6. Yatay geçişle Doktora Programına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.
  7. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
  8. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
  9. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

 

YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programına, üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.
 2. ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
 3. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 4. Yatay geçişle Yüksek Lisans programlarına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.
 5. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
2. Yüksek lisans ve doktora programlarında ödemeler taksitlendirilebilir.
Programlar ve Öğrenim Ücretleri

PROGRAMLAR  
(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti

Hemşirelik AD. Doktora Programı

25 000 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Doktora Programı

25 000 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Programı

15 000 TL

Başvuruların Değerlendirmesi
Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ALES’in %50’si, Bilim Sınavının %30’u ve lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur. 
Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle şahsen başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

 1. Onaylı Lisans Diploma veya Çıkış Belgesi (Henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge) veya Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı, Doktora Programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması veya Geçici mezuniyet belgesi
 2. Onaylı Lisans/Yüksek Lisans Transkripti aslı
 3. Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi aslı
 4. YDS Sonuç Belgesi aslı (Doktora Programı için)
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 7. İkametgâh belgesi
 8. 6 adet fotoğraf
 9. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
 10. Bilimsel hazırlık öğrencileri ve özel öğrenciler için ders kayıt ücretini gösterir banka dekontu
 11. Özel öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi
 12. Ders kayıt dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)
 13. Başvuru dilekçesi ve Online Başvuru Formu

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Not döküm belgesi (Devam ettiği Lisansüstü Programın onaylı Transkripti)
 3. Ders içerikleri (Onaylı)

Bu belgeler 15 OCAK 2017 tarihine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsüne şahsen teslim edilecektir. Yatay geçiş yapmak isteyen doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin programa kabul durumu 20 OCAK 2017 günü kesinlik kazanacaktır. Kabul edilen adayların programa kesin kayıt durumları diğer adayların programına göre yürütülecektir.

 

 

İletişim

Hemşirelik AD.  Doktora /
Tezli Yüksek Lisans
 Programları Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÖÇKAR
T: +90 (342) 211 80 80 / 1502
e-posta: cigdem.kockar@hku.edu.tr
Öğr. Gör. Selver GÜLER
T: +90 (342) 211 80 80 / 1512
e-posta: selver.guler@hku.edu.tr

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Doktora /
Tezli Yüksek Lisans Program Koordinatörü

Öğr. Gör. Dilek YAMAK
T: +90 (342) 211 80 80 / 1518
e-posta: dilek.yamak@hku.edu.tr
Arş. Gör. Çağtay MADEN
T:+90 (342) 211 80 80 / 1535
e-posta: cagtay.maden@hku.edu.tr

 

 

Aylin FİLİZ
Enstitü Sekreteri
t: +90  (342) 211 80 80 / 1516
e-posta:  aylin.filiz@hku.edu.tr