2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı

2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NÜN 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ TÜM LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİRİŞ SINAVLARI VE ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN AŞAĞIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

(Karar YÖK’ün YDS’ye ilişkin açıklamasına yönelik alınmıştır)

 • 2020-2021 güz dönemi doktora programlarımızın başvurularına mahsus olmak üzere doktora programlarına başvuran ve yabancı dil notu dışındaki koşulları sağlayan adaylardan doktora programına girişte zorunlu olan yabancı dil puanı bulunmayan ancak ÖSYM’nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınavına başvuru yaptığına dair belgesi bulunan adayların ilana başvuruları kabul edilecektir
 • Sağlık Bilimleri Enstitü Anabilim Dallarının tüm yüksek lisans ve doktora programlarının son başvuru tarihi 15.9.2020 saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.
 • Sınava girmeyi hak edenler 16.9.2020 tarihinde ilan edilecektir.
 • Yüksek lisans bilim sınavları 17.9.2020 tarihinde yapılacaktır.
 • Doktora bilim sınavları 18.9.2020 tarihinde yapılacaktır.

 

Sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgi kısa süre içerisinde duyurulacaktır.

T.C.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programlarına öğrenci alımı yapılacaktır. Tüm programların eğitim-öğretim dili Türkçedir. Adayların, son başvuru tarihine kadar başvurularını mutlaka Online Başvuru Sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir. İstediğiniz programın üzerine tıklayarak programın başvuru koşullarına ulaşabilirsiniz. Online başvuru formu olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Programa kabul edilen adayların bu formu imzalayarak asıl kayıt sırasında ilgili evraklarla birlikte teslim etmesi gerekmektedir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programları

BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLAN METNİ

Kontenjan (toplam): 15

(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)

Normal Kayıt: 15

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Programın Başvuru Şartları:

 • Üniversitelerin 4 yılık Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmak
 • ALES (SAY)’ten son beş yıl içinde en az 55 puan veya son 5 yıl içinde YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak
 • Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son Başvuru Tarihi: 15.09.2020 / saat 17:00 a kadardır. Sınava girecek olan adayların listeleri, 16.09.2020 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi, Saati ve Yeri: 17.09.2020 HKÜ Sağlık Bilimleri Fakülte Binası / Saat: 10.00

NOT: Pandemi nedeniyle herhangi bir olağanüstü durum olmazsa sadece yazılı sınav yapılacaktır.

 

 

 

 • Asil kayıt tarihleri:21-25 Eylül 2020
 • OBS’ den ders kayıtları:29 Eylül – 2 Ekim 2020
 • Derslerin başlaması ve derslerin kesilmesi:5 Ekim-8 Ocak 2020
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı:5-9 Ekim 2020

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İLAN METNİ

Kontenjan (toplam): 10

(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)

Normal Kayıt: 9

Kurum Dışı Yatay Geçiş:1

Yabancı Uyruklu:

Programın Başvuru Şartları:

 • ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programına, üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.
 • Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

Değerlendirme: Tezli Yüksek Lisans Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ALES’ in (SAY) %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son Başvuru Tarihi: 15/9/2020 Saat: 17:00 Sınava girecek olan adayların listeleri, 16/9/2020 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi, Saati ve Yeri: 17.09.2020/ Saat: 10:00, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

 • Asil kayıt tarihleri:21-25 Eylül 2020
 • OBS’ den ders kayıtları:29 Eylül – 2 Ekim 2020
 • Derslerin başlaması ve derslerin kesilmesi:5 Ekim-8 Ocak 2020
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı:5-9 Ekim 2020

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

HEMŞİRELİKTE TEZLİ YÜKSEKLİSANS  PROGRAMI İLAN METNİ

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 15

Kurum Dışı Yatay Geçiş: –

Yabancı Uyruklu: –

Programın Başvuru Şartları:

 • ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
 • Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ya da Ebelik Bölümlerinden mezun olmak.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır.

Son Başvuru Tarihi: 15/09/2020 / saat 17.00′ a kadardır. Sınava girecek olan adayların listeleri, 16/09/2020 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi, Saati ve Yeri: Yüksek lisans yazılı bilim sınavı 17.09.2020 tarihinde saat 10.00 Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında yapılacaktır.

Mülakat Tarihi, Saati ve Yeri: Yüksek lisans sözlü mülakat sınavı 17.09.2020 tarihinde yazılı bilim sınavı sonuçları açıklandıktan sonra yapılmaya başlanacaktır. Sadece yazılı bilim sınavında 60 puan barajdır ve  60 puanı geçenler sözlü mülakat sınavına alınacaktır şeklinde not eklenmesine karar verilmiştir. HKÜ Kampüsü SBF Binası / Saat: 10.00

 

NOT: Sevgili Adaylar, Sözlü bilim sınavına gelirken yanınızda lisans mezuniyet diplomanızın ve lisans transkript belgelerinin aslını (aslı gibidir yazan mühürlüde olur) veya noter tasdikli olarak getirmeniz gerekmektedir.

 

 • Asil kayıt tarihleri:21-25 Eylül 2020
 • OBS’ den ders kayıtları:29 Eylül – 2 Ekim 2020
 • Derslerin başlaması ve derslerin kesilmesi:5 Ekim-8 Ocak 2020
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı:5-9 Ekim 2020

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

PROTEZ ORTEZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLAN METNİ

Kontenjan (toplam): 3

(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)

Normal Kayıt: 2

Kurum Dışı Yatay Geçiş:1

Yabancı Uyruklu:-

Programın Başvuru Şartları:

 • ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
 • Üniversitelerin Protez Ortez Bölümlerinden, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından lisans mezunu olanlar adaylar başvurabileceklerdir.
 • Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

Değerlendirme: Tezli Yüksek Lisans Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ALES’in (SAY) %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son Başvuru Tarihi: 15 / 9 / 2020  Saat: 17:00 Sınava girecek olan adayların listeleri, 16/9/2020 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Yazılı Bilim Sınav Tarihi, Saati ve Yeri: 17.09.2020/ Saat: 10:00, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

 

 • Asil kayıt tarihleri:21-25 Eylül 2020
 • OBS’ den ders kayıtları:29 Eylül – 2 Ekim 2020
 • Derslerin başlaması ve derslerin kesilmesi:5 Ekim-8 Ocak 2020
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı:5-9 Ekim 2020

 

Doktora Programları

BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI

DOKTORA PROGRAMI İLAN METNİ

Kontenjan (toplam): 5

(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)

Normal Kayıt: 5

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Programın Başvuru Şartları:

 • Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup, Besin, Beslenme ve Sağlıkla ilgili bir alanda Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
 • ALES (SAY)’ten son beş yıl içinde en az 55 puan veya son 5 yıl içinde YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak
 • YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek. (YDS’si olmayıp 27.09.2020’deki sınava girecekler de belgeleyerek başvurabilecektir.)
 • Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yazılı bilim sınavının %35’i alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son Başvuru Tarihi: 15.09.2020 / saat 17.00′ a kadardır. Sınava girecek olan adayların listeleri, 16.09.2020 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Yazılı Bilim Sınavı Tarihi, Saati ve Yeri: – / Saat: 18.09.2020 HKÜ Sağlık Bilimleri Fakülte Binası / Saat: 10.00

NOT: Pandemi nedeniyle herhangi bir olağanüstü durum olmazsa sadece yazılı sınav yapılacaktır.

 

 

 • Asil kayıt tarihleri:21-25 Eylül 2020
 • OBS’ den ders kayıtları:29 Eylül – 2 Ekim 2020
 • Derslerin başlaması ve derslerin kesilmesi:5 Ekim-8 Ocak 2020
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı:5-9 Ekim 2020

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DOKTORA PROGRAMI

İLAN METNİ

Kontenjan (toplam): 6

(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)

Normal Kayıt: 5

Kurum Dışı Yatay Geçiş:-

Yabancı Uyruklu: 1

Programın Başvuru Şartları:

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına, üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/Yüksekokullarından mezun olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, yüksek lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına yakın bir alanda yapmış olmak**.

** Yüksek Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.

 • ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.

 

Değerlendirme: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve mülakatın %40’ı alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son Başvuru Tarihi: 15 / 9 / 2020 Saat: 17:00 Sınava girecek olan adayların listeleri, 16/9/2020 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Not: “Adayların, bilim sınavına gelirken yanlarında yüksek lisans tezlerini getirmeleri zorunludur”

Mülakat Tarihi, Saati ve Yeri: 18.09.2020 / Saat: 10:00 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

 

 • Asil kayıt tarihleri:21-25 Eylül 2020
 • OBS’ den ders kayıtları:29 Eylül – 2 Ekim 2020
 • Derslerin başlaması ve derslerin kesilmesi:2020
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı: 5-9 Ekim 2020

SBEN HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

 HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI İLAN METNİ

Kontenjan (toplam): 15

Normal Kayıt: 12

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 3

Yabancı Uayruklu: –

Programın Başvuru Şartları:

 • ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
 • Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Ebelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak
 • Lisans eğitimini Hemşirelik alanında yapmış olup, yüksek lisansını Sağlık Bilimleri Enstitüleri programlarından birinde tamamlamış olmak*.
 • *Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüzün Hemşirelik Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.
 • YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 • Yatay geçişle Doktora Programına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.

 

Değerlendirme:

 1. 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’i ve mülakatın %30’u alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

 

Son Başvuru Tarihi: 15/09/2020 / saat 17.00′ a kadardır. Sınava girecek olan adayların listeleri, 16/09/2020 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Mülakat Tarihi, Saati ve Yeri: 18 Eylül 2020  Saat: 10.00

 

NOT: Sevgili Adaylar, sözlü bilim sınavına gelirken yanınızda yüksek lisans mezuniyet diplomanızın ve yüksek lisans transkript belgelerinin aslını (aslı gibidir yazan mühürlüde olur) veya noter tasdikli olarak ve yüksek lisans tezinizi getirmeniz gerekmektedir.

 

 • Asil kayıt tarihleri:21-25 Eylül 2020
 • OBS’ den ders kayıtları:29 Eylül – 2 Ekim 2020
 • Derslerin başlaması ve derslerin kesilmesi:5 Ekim-8 Ocak 2020
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı:5-9 Ekim 2020

Genel Bilgilendirmeler

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

KONTENJANLARI VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

ANABİLİM DALI Program Türü Toplam Öğrenci Kontenjanı Uluslararası Öğrenci Kontenjanı Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanı Normal

Öğrenci Kontenjanı

Son Başvuru Tarihi
Beslenme ve Diyetetik Tezli 15 15 9 Eylül 2020 Saat:12.00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli 10 1 9 9 Eylül 2020 Saat:12.00
Hemşirelik Tezli 15 15 9 Eylül 2020 Saat:12.00
Protez – Ortez Tezli 3 1 2 9 Eylül 2020 Saat:12.00

 

DOKTORA PROGRAMLARI

KONTENJANLARI VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

ANABİLİM DALI Toplam Öğrenci Kontenjanı Uluslararası Öğrenci Kontenjanı Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanı Normal Öğrenci Kontenjanı Son Başvuru Tarihi
Beslenme ve Diyetetik 5 5 9 Eylül 2020 Saat:12.00
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 6 1 5 9 Eylül 2020 Saat:12.00
Hemşirelik 15 3 12 9 Eylül 2020 Saat:12.00
PROGRAMLAR

(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti
Tezli Yüksek Lisans Programları Öğrenim Ücretleri
Beslenme ve Diyetetik AD Tezli Yüksek Lisans Programı 20.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Tezli Yüksek Lisans Programı 20.000 TL
Hemşirelik AD Tezli Yüksek Lisans Programı 20.000 TL
Protez – Ortez Tezli Yüksek Lisans Programı 20.000 TL
Doktora Programları Öğrenim Ücretleri
Beslenme ve Diyetetik AD Doktora Programı 35.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Doktora Programı 35.000 TL
Hemşirelik AD Doktora Programı 35.000 TL
 

PROGRAMLAR

(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

 

Programın Toplam Ücreti

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı 3.000 $
Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı 5.250 $
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı 3.000 $
Protez-Ortez Tezli Yüksek Lisans Programı 3.000 $
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Doktora Programı 5.250 $
Hemşirelik AD Tezli Yüksek Lisans Programı 3.000 $
Hemşirelik AD Doktora Programı 5.250 $
 • Adayların, son başvuru tarihi 9 Eylül 2020 Saat:12.00’ye kadar mutlaka online başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Tezli ve Doktora programlarına yazılı bilim sınavı tarihleri ve mülakat tarihleri, ilgili programın açıklamaları içerisinde duyurulmuştur.
 • Sınava kabul edilen öğrencilerin listesi; Enstitü Web Sayfası Duyurular kısmında, 9 Eylül 2020 tarihinde ilan edilecektir. Öğrenci adaylarının, duyurular kısmından kabul listesi ilanlarını takip etmesi gerekmektedir.
 • Programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreterliğine, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Kayıt Tarihleri:16 – 20 Eylül 2020
 • OBS’ den ders kayıtları:16 – 18 Eylül 2020
 • Derslerin başlaması ve derslerin kesilmesi:21 Eylül – 25 Aralık 2020
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı:18 – 22 Eylül 2020

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.

Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.

Not 3: Renkli Fotokopi / Fotokopi kabul edilmemektedir (Aslı olmak zorundadır).

Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre askerlik işlemleri hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve sevk tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaktır.

Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 1. Dilekçe (Dilekçe için lütfen formu indire tıklayınız) Formu İndir
 2. Transkript (Aslı-ıslak imzalı) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 3. Ders İçerikleri (Aslı-ıslak imzalı ve onaylı) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 4. Öğrenci Belgesi (Aslı-ıslak imzalı) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.

Son Başvuru Tarihi: 09 Eylül 2020 saat:12.00′ye kadardır.

Not 1: Son başvuru tarihine kadar bu belgeler Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmelidir.

Not 2: Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilecektir.

Not 3: Kayıtlar (16-20 Eylül 2020) tarihleri arasında yapılacaktır.

Not 4: Kurum dışından yatay geçiş yapacak öğrencilerin online başvuru yaptıktan sonra istenilen belgeleri Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim etmesi gerekmektedir.

 • Programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreterliğine, gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 

 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
  2.Not döküm belgesi (Transkript) (aslı / noter onaylı örneği)
  3.ALES belgesi
  4. Yabancı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
  5. 4 adet fotoğraf
  6.  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
  8.  İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı / muhtarlık / Nüfus Müdürlüğü)
  9.  Online Başvuru Formu (Programa kabul edilen aday tarafından imzalanarak teslim edilecektir.)
  10.  İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu (üniversitemiz muhasebe biriminde internet bankacılığı veya kart ile işlem yapacak adayların dekont getirmesine gerek yoktur)

NOT 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
NOT 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
NOT 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
NOT 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri (Tecil) işlemlerini yapacaklardır.
NOT 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

(1) Başvuruda ve kayıtta aşağıda belirtilen belgeler istenir.

 1. a) Online başvuru formu,
 2. b) Yüksek lisans programlarına başvuruda; lisans diploması ile lisans transkriptinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği veya Konsolosluk onaylı (Apostil) örneği,
 3. c) Doktora programlarına başvuruda; yüksek lisans diplomaları ile yüksek lisans transkriptlerinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği veya Konsolosluk onaylı (Apostil) örneği,

ç) İngilizce dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

 1. d) Pasaport Fotokopisi (ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı),
 2. e) YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi,
 3. f) Türkçe ve Türkçe-İngilizce Lisansüstü programları için TÖMER (Türkçe Seviye Belirleme Sınavı) belgesi,
 4. g) Öğrenim ücretinin tamamının yatırıldığını gösteren belge,
 5. h) Kabul Mektubu,
 6. i) Sağlık raporu,
 7. j) İkamet izin belgesi (Kayıt sırasında ikamet izin belgesini Enstitüye teslim edemeyen öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde ikamet izin belgesini Enstitüye ibraz etmek zorundadır. Söz konusu süre sonunda ikamet izin belgesini Enstitüye teslim edemeyen aday, programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday, programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı

 1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
  2. Kredi kartına 10 taksit

Doktora Programı

1- Tek seferde tüm program ücreti peşin (%5 indirimli)
2- Tüm program ücreti kredi kartına 10 taksit
3- Ders + Tez Dönemi ücreti uygulaması = Ders dönemi 1. yıl + Ders dönemi 2. yıl + Tez Dönemi (2 yıl)
4- Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + Ders dönemi 1. yıl + Ders dönemi 2. yıl + Tez Dönemi (2 yıl)
Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10 Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans, Axess, Ziraat Bankası Combo Kart.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır

NOT 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
NOT 2: Maddi konular ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.

PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı, TC numarası ve Cep Numarası yazılmalıdır

 

Finansbank İpek Yolu Şubesi

 Hesap No : 65338112
 IBAN No   : TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı, TC numarası ve Cep Numarası yazılmalıdır

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816

1819

*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr

*YÖKSİS

Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
*Genel Sistemsel Hatalar 1820
1821
1822
1823
1824
1825
OBS Sorunları

 

 

Beslenme ve Diyetetik AD Tezli Yüksek Lisans / Doktora Programları İçin;

Arş. Gör. Mustafa Anıl ERBAĞCI
T: (0 342) 211 80 80 / 1509

e-posta:  anilerbagci@hku.edu.tr

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Tezli Yüksek Lisans / Doktora Programları İçin;

Dr. Öğr. Üyesi Günseli USGU

T: (0 342) 211 80 80 / 2103

e-posta: gunseli.usgu@hku.edu.tr

Arş. Gör. Çağtay MADEN

T: (0 342) 211 80 80 / 2115

e-posta: cagtay.maden@hku.edu.tr

Hemşirelik AD Tezli Yüksek Lisans / Doktora Programları İçin;

Dr. Öğr. Üyesi Sezer AVCI
T: (0 342) 211 80 80 / 1502
e-posta: sezer.avci@hku.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü İçin;

Aylin FİLİZ Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreteri
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1405
Direkt Hat: (0342) 211 80 94
Fax: (0342) 211 80 92
e-posta:  sben@hku.edu.tr / aylin.filiz@hku.edu.tr

 

Meryem DİREK

Sağlık Bilimleri Enstitüsü – Memur
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1405
Fax: (0342) 211 80 92
e-posta:  meryem.direk@hku.edu.tr

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Havaalanı Yolu Üzeri 8. KM Şahinbey / Gaziantep

e-posta:  sben@hku.edu.tr

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

Online başvuru için görsele tıklayınız.