2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı

2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Program Kayıt İlanı

T.C.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programlarına öğrenci alımı yapılacaktır. Tüm programların eğitim-öğretim dili Türkçedir. Adayların, son başvuru tarihine kadar başvurularını mutlaka Online Başvuru Sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir. İstediğiniz programın üzerine tıklayarak programın başvuru koşullarına ulaşabilirsiniz. Online başvuru formu olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Programa kabul edilen adayların bu formu imzalayarak asıl kayıt sırasında ilgili evraklarla birlikte teslim etmesi gerekmektedir.

Yüksek Lisans Programları

Kontenjan (toplam): 5

(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)

Normal Kayıt:5

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Programın Başvuru Şartları:

 • Üniversitelerin 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmak
 • ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
 • Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 • Yatay geçişle Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %15’i, sözlü/mülakat sınavının %15’i ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar ile en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son Başvuru Tarihi: 22/01/2021 saat 17.00′ a kadardır. Sınava girecek olan adayların listeleri, 25/01/2021 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Yazılı Bilim Sınavı Tarihi, Saati ve Yeri: 27.01.2021 HKÜ Sağlık Bilimleri Fakülte Binası / Saat: 10:00

Mülakat Tarihi, Saati ve Yeri: 27.01.2021HKÜ Sağlık Bilimleri Fakülte Binası / Saat: 13:00

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: COVID-19 hastalığının seyrine göre son başvuru ve kayıt tarihleri değişiklik gösterilebilir. Değişiklik olması durumunda Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden duyuru yapılacaktır.

Önemli Not 4: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi sisteme doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “jpeg” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

 

Kontenjan (toplam): 2

(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)

Normal Kayıt: 2

Kurum Dışı Yatay Geçiş: –

Yabancı Uyruklu: –

Programın Başvuru Şartları:

 • ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına, üniversitelerin Fizyoterapi ve
 • Rehabilitasyon Bölümlerinden/Yüksekokullarından mezun olmak.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %15’si, sözlü mülakat notunun % 35’u alınarak yapılır.

Son Başvuru Tarihi: 22 /01/ 2021 saat 17:00’ a kadardır. Sınava girecek olan adayların listeleri, 25/01 / 2021 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Mülakat Tarihi, Saati ve Yeri: 26.01.21 (online olarak yapılacaktır) / Saat: 11:00

 

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: COVID-19 hastalığının seyrine göre son başvuru ve kayıt tarihleri değişiklik gösterilebilir. Değişiklik olması durumunda Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden duyuru yapılacaktır.

Önemli Not 4: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi sisteme doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “jpeg” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme

Doktora Programları

Kontenjan (toplam): 1

(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)

Normal Kayıt:1

Kurum Dışı Yatay Geçiş: 0

Yabancı Uyruklu: 0

Programın Başvuru Şartları:

 • Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup, Besin, Beslenme ve Sağlıkla ilgili bir alanda Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. (Yüksek Lisansını Beslenme ve Diyetetik Programları dışında tamamlamış olan öğrenciler, Enstitümüzün Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.)
 • ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
 • YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 • Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 • Yatay geçişle Doktora Programına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, sözlüsınav/mülakatın %35’ialınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son Başvuru Tarihi: 22/01/2021 saat 17.00′ a kadardır. Sınava girecek olan adayların listeleri, 25/01/2021 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Mülakat Tarihi, Saati ve Yeri: 26.01.21 (online olarak yapılacaktır)  / Saat: 10:00

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

Önemli Not 3: COVID-19 hastalığının seyrine göre son başvuru ve kayıt tarihleri değişiklik gösterilebilir. Değişiklik olması durumunda Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden duyuru yapılacaktır.

Önemli Not 4: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi sisteme doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “jpeg” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

 

Kontenjan (toplam):2

(Toplam kontenjan; normal kayıt, kurum dışı yatay geçiş ve yabancı uyruklu kontenjanın toplamıdır.)

Normal Kayıt: 2

Kurum Dışı Yatay Geçiş:-

Yabancı Uyruklu:-

Programın Başvuru Şartları:

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına, üniversitelerin Fizyoterapi ve
 • Rehabilitasyon Bölümlerinden/Yüksekokullarından mezun olup, Fizyoterapi ve
 • Rehabilitasyon Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, yüksek lisansını Fizyoterapi ve
 • Rehabilitasyon alanına yakın bir alanda yapmış olmak**.
 • ** Yüksek Lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır.
 • Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.
 • ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 • YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

Değerlendirme: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, yabancı dil sınavının %10’u ve mülakatın %30’u alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

Son Başvuru Tarihi: 22/01/2021 saat 17:00’ a kadardır. Sınava girecek olan adayların listeleri, 25/01/2021 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Mülakat Tarihi, Saati ve Yeri: 26.01.21 (online olarak yapılacaktır)  / Saat: 10:00

 

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

 

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

 

Önemli Not 3: COVID-19 hastalığının seyrine göre son başvuru ve kayıt tarihleri değişiklik gösterilebilir. Değişiklik olması durumunda Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden duyuru yapılacaktır.

 

Önemli Not 4: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi sisteme doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “jpeg” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Kontenjan (toplam): 6

Normal Kayıt: 5

Kurum Dışı Yatay Geçiş:1

Yabancı Uyruklu: 0

Programın Başvuru Şartları:

 • ALES (SAY- son beş yıl içinde)’ ten en az 55 puan almış olması gerekmektedir.
 • Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Ebelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak
 • Lisans eğitimini Hemşirelik alanında yapmış olup, yüksek lisansını Sağlık Bilimleri Enstitüleri programlarından birinde tamamlamış olmak*.
 • *Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışında tamamlamış olan öğrencilerden Enstitümüzün Hemşirelik Anabilim Dalı tarafından uygun görülenler programa kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır
 • YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 • Yatay geçişle Doktora Programına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.

Değerlendirme:

100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, sözlü mülakat notunun % 20’si alınarak hesaplanır. Doktora programları için yabancı dil puanının %15 alınarak hesaplanır.

Son Başvuru Tarihi: 22 /01/ 2021 saat 17.00′ a kadardır. Sınava girecek olan adayların listeleri, 25/01/ 2021 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Mülakat Tarihi, Saati ve Yeri: 26 Ocak 2021 (online olarak yapılacak)/ Saat: 10.00

 

Önemli Not 1: Öğrenciler, lisans not ortalaması beyanlarında e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama hizmetinden temin edebilecekleri, Mezun Belgelerinde Diploma Notu kısmında belirtilen not ile başvuru yapmalıdır.

 

Önemli Not 2: Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin resmi kayıt esnasında doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi kayıt işlemi yapılmaz.

 

Önemli Not 3: COVID-19 hastalığının seyrine göre son başvuru ve kayıt tarihleri değişiklik gösterilebilir. Değişiklik olması durumunda Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden duyuru yapılacaktır.

 

Önemli Not 4: Başvurular online yapılmaktadır. İlan sayfasının sonunda bulunan linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bilgilerinizi sisteme doğru olarak giriniz ve belgelerinizi “jpeg” formatında sisteme yükleyiniz. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılıp, işleme alınmayacaktır.

Genel Bilgilendirmeler

DOKTORA PROGRAMLARI

KONTENJANLARI VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

ANABİLİM DALI Toplam Öğrenci Kontenjanı Uluslararası Öğrenci Kontenjanı Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanı Normal Öğrenci Kontenjanı Son Başvuru Tarihi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2 2 22 Ocak 2021 Saat:17.00
Hemşirelik 6 1 5 22 Ocak 2021 Saat:17.00
PROGRAMLAR

(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)

Programın Toplam Ücreti
Doktora Programları Öğrenim Ücretleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Doktora Programı 35.000 TL
Hemşirelik AD Doktora Programı 35.000 TL
 • Adayların, son başvuru tarihi 22 Ocak 2021 Saat:17.00’a kadar mutlaka online başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Doktora programlarına bilim sınavı tarihleri ve mülakat tarihleri, ilgili programın açıklamaları içerisinde duyurulmuştur.
 • Sınava kabul edilen öğrencilerin listesi; Enstitü Web Sayfası Duyurular kısmında, 25 Ocak 2021 tarihinde ilan edilecektir. Öğrenci adaylarının, duyurular kısmından kabul listesi ilanlarını takip etmesi gerekmektedir.
 • Programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreterliğine, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Kayıt Tarihleri:1 – 5 Şubat 2021
 • OBS’ den ders kayıtları:9 – 12 Şubat 2021
 • Derslerin başlaması ve derslerin kesilmesi:15 Şubat 2021- 21 Mayıs 2021
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı:15- 19 Şubat 2021

 

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.

Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.

Not 3: Renkli Fotokopi / Fotokopi kabul edilmemektedir (Aslı olmak zorundadır).

Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre askerlik işlemleri hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve sevk tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaktır.

Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 1. Dilekçe (Dilekçe için lütfen formu indire tıklayınız) Formu İndir
 2. Transkript (Aslı-ıslak imzalı) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 3. Ders İçerikleri (Aslı-ıslak imzalı ve onaylı) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 4. Öğrenci Belgesi (Aslı-ıslak imzalı) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Ocak 2021 saat:17.00′a kadardır.

Not 1: Son başvuru tarihine kadar bu belgeler Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmelidir.

Not 2: Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilecektir.

Not 3: Kayıtlar (1–5 Şubat 2021) tarihleri arasında yapılacaktır.

Not 4: Kurum dışından yatay geçiş yapacak öğrencilerin online başvuru yaptıktan sonra istenilen belgeleri Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim etmesi gerekmektedir.

 • Programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreterliğine, gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 1. Mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı) veya Diploma (noter onaylı örneği) veya geçici mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği)
  2.Not döküm belgesi (Transkript) (aslı / noter onaylı örneği)
  3.ALES belgesi
  4. Yabancı Dil Sınav belgesi
  5. 4 adet fotoğraf
  6.  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
  8.  İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı / muhtarlık / Nüfus Müdürlüğü)
  9.  Online Başvuru Formu (Programa kabul edilen aday tarafından imzalanarak teslim edilecektir.)
  10.  İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu (üniversitemiz muhasebe biriminde internet bankacılığı veya kart ile işlem yapacak adayların dekont getirmesine gerek yoktur)

NOT 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
NOT 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
NOT 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
NOT 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri (Tecil) işlemlerini yapacaklardır.
NOT 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

Doktora Programı

1- Tek seferde tüm program ücreti peşin (%5 indirimli)
2- Tüm program ücreti kredi kartına 10 taksit
3- Ders + Tez Dönemi ücreti uygulaması = Ders dönemi 1. yıl + Ders dönemi 2. yıl + Tez Dönemi (2 yıl)
4- Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + Ders dönemi 1. yıl + Ders dönemi 2. yıl + Tez Dönemi (2 yıl)

Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10 Taksit yapılmaktadır.
 • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans, Axess, Ziraat Bankası Combo Kart.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır

NOT 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
NOT 2: Maddi konular ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.

PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı, TC numarası ve Cep Numarası yazılmalıdır

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816

1819

*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr

*YÖKSİS

Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
*Genel Sistemsel Hatalar 1820
1821
1822
1823
1824
1825
OBS Sorunları

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı İçin;

Dr. Öğr. Üyesi Günseli USGU

T: (0 342) 211 80 80 / 2103

e-posta: gunseli.usgu@hku.edu.tr

Arş. Gör. Çağtay MADEN

T: (0 342) 211 80 80 / 2115

e-posta: cagtay.maden@hku.edu.tr

Hemşirelik Doktora Programı İçin;

Dr. Öğr. Üyesi Sezer AVCI
T: (0 342) 211 80 80 / 1502
e-posta: sezer.avci@hku.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü İçin;

Aylin FİLİZ Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreteri
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1405
Direkt Hat: (0342) 211 80 94
Fax: (0342) 211 80 92
e-posta:  sben@hku.edu.tr / aylin.filiz@hku.edu.tr

 

Meryem DİREK

Sağlık Bilimleri Enstitüsü – Memur
Tel : (0342) 211 80 80 – Dahili :1405
Fax: (0342) 211 80 92
e-posta:  meryem.direk@hku.edu.tr

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Havaalanı Yolu Üzeri 8. KM Şahinbey / Gaziantep

e-posta:  sben@hku.edu.tr

Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

Online başvuru için görsele tıklayınız.