SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Protez Ortez Tezli Yüksek Lisans Programına Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Protez Ortez Tezli Yüksek Lisans Programına Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

“PROGRAMA ASİL ÖĞRENCİ OLARAK KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 10 – 11 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.)
PROGRAMA YEDEK OLARAK KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 12-13 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.). ASİL LİSTEDEN ADAYLAR İLE KONTENJAN DOLMADIĞI TAKDİRDE, YEDEK LİSTEDEN SIRASI İLE ADAYLAR KAYIT YAPTIRMAK İÇİN ÇAĞIRILACAKTIR.
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
(Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.)
1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Not döküm belgesi (Transkript) (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi
4. 4 adet fotoğraf
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
7. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı / muhtarlık / Nüfus Müdürlüğü)
8. Online Başvuru Formu (Programa kabul edilen aday tarafından imzalanarak teslim edilecektir.)
9. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu (üniversitemiz muhasebe biriminde internet bankacılığı veya kart ile işlem yapacak adayların dekont getirmesine gerek yoktur)
NOT 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
NOT 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
NOT 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
NOT 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri (Tecil) işlemlerini yapacaklardır.
NOT 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON AD PROTEZ ORTEZ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ASİL KAZANAN  LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI
1 Mehmet Serdar MENGÜÇ
2 Nigar ÖZGÖNCÜ
3 Eda EMRE
4 Yasin YÜREKLİ
5 Fatma Ece AKSÜVEK
6 İbrahim Halil ÖZDEMİR
7 Aylin KARDEŞ
8 Mustafa ŞAHİN
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON AD PROTEZ ORTEZ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YEDEK KAZANAN  LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI
1 Enver KATIRCI
2 Muhammed Vedat DUSAK
3 Canan ABAR