2019-2020 Bahar Dönemi Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Doktora Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Bahar Dönemi Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Doktora Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

2019-2020 Bahar Dönemi Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Doktora Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DUYURU
PROGRAMA ASİL ÖĞRENCİ OLARAK KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 13-14 OCAK 2020 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.)
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
(Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.)
1. Lisans ve Yüksek Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Lisans ve Yüksek Lisans Not döküm belgesi (Transkript) (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi
4. Yabancı Dil Sınav belgesi
5. 4 adet fotoğraf
6.  Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8.  İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı / muhtarlık / Nüfus Müdürlüğü)
9.  Online Başvuru Formu (Programa kabul edilen aday tarafından imzalanarak teslim edilecektir.)
10.  İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu (üniversitemiz muhasebe biriminde internet bankacılığı veya kart ile işlem yapacak adayların dekont getirmesine gerek yoktur)
NOT 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
NOT 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
NOT 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
NOT 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri (Tecil) işlemlerini yapacaklardır.
NOT 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 

HEMŞİRELİK AD HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI
ASİL KAZANAN LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI
1 FATMA ZEHRA KÜÇÜK
2 SEVAL TÜFEKÇİ
3 EMİNE KURT CAN
4 REMZİ KARASUNGUR
5 GÜLŞAH BEKTAŞ
6 MURAT SEVEN
7 OSMAN ÖNER