SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Bahar Dönemi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

2019-2020 Bahar Dönemi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DUYURU
PROGRAMA ASİL ÖĞRENCİ OLARAK KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 13-14 OCAK 2020 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.)
PROGRAMLARA YEDEK OLARAK KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 15 OCAK 2020 TARİHİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.). ASİL LİSTEDEN ADAYLAR İLE KONTENJAN DOLMADIĞI TAKDİRDE, YEDEK LİSTEDEN SIRASI İLE ADAYLAR KAYIT YAPTIRMAK İÇİN ÇAĞIRILACAKTIR.
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
(Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.)
1. Lisans ve Yüksek Lisans (Doktora Programı İçin) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Lisans ve Yüksek Lisans (Doktora Programı İçin) Not döküm belgesi (Transkript) (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi
4. Yabancı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı İçin)
5. 4 adet fotoğraf
6.  Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8.  İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı / muhtarlık / Nüfus Müdürlüğü)
9.  Online Başvuru Formu (Programa kabul edilen aday tarafından imzalanarak teslim edilecektir.)
10.  İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu (üniversitemiz muhasebe biriminde internet bankacılığı veya kart ile işlem yapacak adayların dekont getirmesine gerek yoktur)
NOT 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
NOT 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
NOT 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
NOT 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri (Tecil) işlemlerini yapacaklardır.
NOT 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON AD FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  ASİL KAZANAN  LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI
1 EZGİ HATİCE GİRAY
2 FATMA NUR SÖKÜCÜ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON AD FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YEDEK KAZANAN LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI
1 CANSU YILDIRIM
2 MERVE DİLARA BAYKAL
3 İRFAN AKYILDIZ
4 LEVENT ÇELEBİOĞLU
5 İSMAİL TAŞTAN
6 RUHİYE KARAKOYUN
7 GÖZDE ERCAN
8 EMRE GÜNEÇ
9 SEBİLE YAĞMUR UYANIK
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON AD FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
DOKTORA PROGRAMI
ASİL KAZANAN LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI
1 ZEYNEP İREM BULUT
2 İLKER DEMİR
3 İHSAN KARABULUT
4 BENGİSU TÜFEKÇİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON AD FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
DOKTORA PROGRAMI
YEDEK KAZANAN LİSTESİ
S. No: ADI  SOYADI
1 HASAN AKBEY
2 RABİA ARI
3 FATMA KIZILAY