SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2018-2019 Bahar Tez Konusu Önerisi YKK Toplantı Tarihleri

2018-2019 Bahar Tez Konusu Önerisi YKK Toplantı Tarihleri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Tez Konusu Önerisi 

2018-2019 Bahar Yarıyılı Toplantı Tarihleri

  1. 19 ŞUBAT 2019
  2. 5 MART 2019
  3. 19 MART 2019
  4. 2 NİSAN 2019
  5. 16 NİSAN 2019
  6. 30 NİSAN 2019
  7. 7 MAYIS 2019

TEZ KONUSU ÖNERİSİNİN SUNULMASI

  • DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ TARAFINDAN TOPLANTI TARİHİNDEN 1(BİR) HAFTAÖNCE TEZ KONUSU ÖNERİSİ SUNUMU YAPACAK ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİNE E-MAİL YOLU İLE BİLDİRİLECEKTİR. (İSİMLERİ BİLDİRİLMEYEN ÖĞRENCİLERİN FORMLARI YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLMEYECEKTİR.)
  • TEZ KONUSU ÖNERİSİ (https://sben.hku.edu.tr/formlar-ve-dilekceler/) FORMU BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULDUKTAN SONRA DANIŞMAN TARAFINDANE-MAİL İLE ENSTİTÜMÜZE (sben@hku.edu.tr) GÖNDERİLECEK, FORMDAN BİR ÇIKTI ALINIP GEREKLİ İMZALARI TAMAMLANDIKTAN SONRA ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

NOT: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 21. maddesinin 4. fıkrası; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonunakadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.