SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2018-2019 Bahar Tez Konusu Önerisi YKK Toplantı Tarihleri (GÜNCELLENDİ)

2018-2019 Bahar Tez Konusu Önerisi YKK Toplantı Tarihleri (GÜNCELLENDİ)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZ KONUSU ÖNERİSİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

2018-2019 BAHAR YARIYILI TOPLANTI TARİHLERİ

1) 16 NİSAN 2019

2) 8 MAYIS 2019

3) 14 MAYIS 2019

4) 21 MAYIS 2019

TEZ KONUSU ÖNERİSİNİN SUNULMASI

 

  • DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ TARAFINDAN TOPLANTI TARİHİNDEN 1 (BİR) HAFTA ÖNCE TEZ KONUSU ÖNERİSİ SUNUMU YAPACAK ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİNE E-MAİL YOLU İLE BİLDİRİLECEKTİR. (İSİMLERİ BİLDİRİLMEYEN ÖĞRENCİLERİN FORMLARI YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLMEYECEKTİR.)

 

NOT: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 21. maddesinin 4. fıkrası; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.