SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2016-2017 Güz Dönemi Girişimsel Olmayan Araştirmalar Etik Kurulu Duyurusu

2016-2017 Güz Dönemi Girişimsel Olmayan Araştirmalar Etik Kurulu Duyurusu

                                                                                                                                                       

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU DUYURUSU

ETİK KURULA BAŞVURU USULLERİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu, sağlık bilimleri alanında yapılan bilimsel araştırmaları araştırma etiği yönünden değerlendirmektedir. Bu kapsamda lisansüstü öğrencilerinin yaptığı araştırmalar, tez çalışmaları, bitirme projesi/dersi kapsamında yapılacak araştırmalar, öğretim elemanları tarafından yapılacak araştırmaların Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu onayına sunulması gerekmektedir. Üniversitemizin diğer bölümlerinden sağlık bilimleri alanında yapılacak araştırma çalışmaları için de başvuru alınmaktadır. Ancak diğer bölümlerden yapılan başvuruların Etik Kurulu’nun kapsamına uygunluğu Etik Kurul Başkanı veya Başkanın görevlendireceği etik kurul üyesi tarafından değerlendirilecek ve onaylarını müteakip başvuru kabul edilecektir.

Etik Kurul’a başvuru usulleri Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında “Form ve Dilekçeler” başlığı altındaki Etik Kurul Formlarında yer almaktadır (https://sben.hku.edu.tr/Form-ve-Dilekceler/5/Etik-Kurul-Formu/24).

Araştırma projelerinin değerlendirilmeye alınabilmesi için aynı web sitesinde bulunan etik kurul dosyası ve eklerinin doldurularak Enstitü sekreterliğine araştırmacı tarafından şahsen (toplantı tarihinden bir hafta önce) teslim edilmesi gerekmektedir. Etik Kurul’un 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı toplantı tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Etik Kurul’a araştırma dosyası ile başvuru olmadığı takdirde toplantı iptal edilecektir.

GÜZ DÖNEMİ TOPLANTI TARİHLERİ

 1. 27 EYLÜL 2016, SALI, SAAT 10.30

 2. 11 EKİM 2016, SALI, SAAT 16.00

 3. 25 EKİM 2016, SALI, SAAT 16.00

 4. 08 KASIM 2016, SALI, SAAT 16.00

 5. 22 KASIM 2016, SALI, SAAT 16.00

 6. 06 ARALIK 2016, SALI, SAAT 16.00

 7. 20 ARALIK 2016, SALI, SAAT 16.00

PROF. DR. ZERRİN PELİN

        ETİK KURUL BŞK.

2016-2017 Güz Dönemi Girişimsel Olmayan Araştirmalar Etik Kurulu Duyurusu

2016-2017 Güz Dönemi Girişimsel Olmayan Araştirmalar Etik Kurulu Duyurusu

                                                                                                                                                       SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU DUYURUSU

ETİK KURULA BAŞVURU USULLERİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu, sağlık bilimleri alanında yapılan bilimsel araştırmaları araştırma etiği yönünden değerlendirmektedir. Bu kapsamda lisansüstü öğrencilerinin yaptığı araştırmalar, tez çalışmaları, bitirme projesi/dersi kapsamında yapılacak araştırmalar, öğretim elemanları tarafından yapılacak araştırmaların Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu onayına sunulması gerekmektedir. Üniversitemizin diğer bölümlerinden sağlık bilimleri alanında yapılacak araştırma çalışmaları için de başvuru alınmaktadır. Ancak diğer bölümlerden yapılan başvuruların Etik Kurulu’nun kapsamına uygunluğu Etik Kurul Başkanı veya Başkanın görevlendireceği etik kurul üyesi tarafından değerlendirilecek ve onaylarını müteakip başvuru kabul edilecektir.

Etik Kurul’a başvuru usulleri Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında “Form ve Dilekçeler” başlığı altındaki Etik Kurul Formlarında yer almaktadır (https://sben.hku.edu.tr/Form-ve-Dilekceler/5/Etik-Kurul-Formu/24).

Araştırma projelerinin değerlendirilmeye alınabilmesi için aynı web sitesinde bulunan etik kurul dosyası ve eklerinin doldurularak Enstitü sekreterliğine araştırmacı tarafından şahsen (toplantı tarihinden bir hafta önce) teslim edilmesi gerekmektedir. Etik Kurul’un 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı toplantı tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Etik Kurul’a araştırma dosyası ile başvuru olmadığı takdirde toplantı iptal edilecektir.

GÜZ DÖNEMİ TOPLANTI TARİHLERİ

 1. 27 EYLÜL 2016, SALI, SAAT 10.30

 2. 11 EKİM 2016, SALI, SAAT 16.00

 3. 25 EKİM 2016, SALI, SAAT 16.00

 4. 08 KASIM 2016, SALI, SAAT 16.00

 5. 22 KASIM 2016, SALI, SAAT 16.00

 6. 06 ARALIK 2016, SALI, SAAT 16.00

 7. 20 ARALIK 2016, SALI, SAAT 16.00

PROF. DR. ZERRİN PELİN

        ETİK KURUL BŞK.