SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Genel Bilgiler

Hakkımızda

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulması, 5/1/2012 tarih ve 2012-003 nolu Senato Kararı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7.maddesi d/2 fıkrasındaki hükme istinaden ve Mütevelli Heyetimizin 5/3/2012 tarih ve 047 nolu kararıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19/4/2012 tarihli 017628 sayılı arzı üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7/5/2012 tarihli ve 11560 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır (Resmi Gazete Sayı:28332, 23/6/2012).

İlk Lisansüstü programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde eğitimine başlayan Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’dır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ise 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde açılmıştır. Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2015–2016 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde yüksek lisans eğitimi sürecine dâhil olmuştur. Aynı Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı açılarak doktora eğitimine başlamış ve 2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktora Programı açılmıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde ise Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Doktora Programı ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Eğitime başlamıştır.

Enstitümüz; sağlık bilimleri alanında araştırıcı, sorgulayıcı, analitik ve eleştirel düşünceye sahip, alanındaki yeniliklere açık ve algılayıcı, bilgiye ulaşma becerisine sahip, yorumlayıcı, iletişim becerileri gelişmiş, etik kurallara bağlı kalarak bilgiyi kullanan, yaşam boyu öğrenme bilinci gelişmiş, seçkin öğretim elemanı, araştırıcı ve alanında uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Uluslararası alanda tanınan ve nitelikli Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile işbirliği içinde ve onlara eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olarak; alanında uzman meslek elemanları yetiştirmek, nitelikli araştırma ve projeler üreterek bilime katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmaktır.

Kalite Politikası