Institute of Health Sciences | Hasan Kalyoncu University | Gaziantep

INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES

PHOTO GALLERY

Announcements

2016-2017 Güz Dönemi Girişimsel Olmayan Araştirmalar Etik Kurulu Duyurusu

                                                                                                              […]

Master’S And Doctoral Registration Rights List Of Winners

                                                             T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ                                                                      SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ                                                                                      DUYURU PROGRAMLARA ASİL OLARAK KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 01 – 02 – 03 AĞUSTOS 2016 TARİHLERİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.) PROGRAMLARA YEDEK OLARAK KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 04 – 05 AĞUSTOS 2016 TARİHLERİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR […]

Nursing Department Spring Semester Graduate Exam Dates
Department Of Nursing Requisites Exam Dates
Graduate Education And Examination Regulations