Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCIES

INSTITUTE OF HEALTH SCIENCIES

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
VİTRİN
2016-2017 Graduate Admissions
2016-2017 Graduate Admissions

2016-2017 Graduate Admissions

2016-2017 GRADUATE ADMİSSİONS
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır. Tüm programların Eğitim - Öğretim dili Türkçe’dir. Lisansüstü programlarımıza başvurularımız sadece online yapılabilmektedir. Online yapılmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Doktora Programı ve Öğrenci Kontenjanları
ANABİLİM DALI Alınacak öğrenci sayısı Yabancı Uyruklu Öğrenci Yatay Geçiş TOPLAM
Hemşirelik 10 2 5 17
 
Yüksek Lisans Programları ve Öğrenci Kontenjanları
ANABİLİM DALI Program Türü Alınacak öğrenci sayısı Yabancı Uyruklu Öğrenci Yatay Geçiş TOPLAM
Hemşirelik Tezli 20 2 10 32
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli 10 2 3 15
Beslenme ve Diyetetik Tezli 8 2 - 10
Önemli Tarihler
SON BAŞVURU TARİHİ
 
24 TEMMUZ 2016
Adayların http://portal.hku.edu.tr/ebasvuru.aspx internet adresinden “Online Başvuru Formu” nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.  Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğine teslim edilecektir. Yabancı uyruklu ve yatay geçiş yapacak öğrenciler de bu tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.
YAZILI BİLİM SINAVI TARİHİ, SAATİ VE YERİ
27 TEMMUZ 2016
Adayların sınav günü saat 10.00’da Sağlık Bilimleri Enstitü sekreterliğinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sınav Saat 14.00’da Sağlık Bilimleri Yüksekokulu binasında yapılacaktır.
PROGRAMA KABUL EDİLEN ADAYLARIN İLANI
29 TEMMUZ 2016
 
KESİN KAYIT
01-AĞUSTOS 02 EYLÜL 2016
Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtlarının yapılması
Kayıtlar Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğinde yapılacaktır.
DERS KAYITLARI
19-23 EYLÜL 2016
Ders Kayıtları
26 EYLÜL 2016 Derslerin başlaması
DOKTORA ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
1.    Hemşirelik Doktora Programına, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokulları, Sağlık Memurluğu ve Ebelik bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak
2.    Lisans eğitimini hemşirelik ve ebelik alanında yapmış olup, yüksek lisansını sağlık programlarından birinde tamamlamış olmak*
3.    ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
4.    YDS’den son beş yıl içinde en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak
5.    Yatay geçişle Doktora Programına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.
6.    Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
7.    Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
8.    Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.
*Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışında tamamlamış olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri için ayrı bir ücretlendirme yapılır.
YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
1.       Hemşirelik Programına, Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ya da Ebelik Bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecektir.
2.       Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programına, üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.
3.       Beslenme ve Diyetetik programına üniversitelerin 4 yılık Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olan adaylar başvurabilecektir.
4.       ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
5.       Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
6.       Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
7.       Yatay geçişle Yüksek Lisans programlarına başvuracak adaylar, başvurularını birinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların programa kabulü için gerekli diğer şartları taşımaları gereklidir.
8.       Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.
 
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  
2. Yüksek lisans ve doktora programlarında ödemeler taksitlendirilebilir.
Programlar ve Öğrenim Ücretleri
PROGRAMLAR 
(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)
Programın Toplam Ücreti
Hemşirelik AD. Doktora Programı 25 000 TL
Hemşirelik AD. Tezli Yüksek Lisans Programı 12 500 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Programı 15 000 TL
Beslenme ve Diyetetik AD Tezli Yüksek Lisans Programı 15 000 TL
PROGRAMLAR
(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)
Programın Toplam Ücreti
Hemşirelik AD. Doktora Programı 10.000 $
Hemşirelik AD. Tezli Yüksek Lisans Programı 6.000 $
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Programı 6.000 $
Beslenme ve Diyetetik AD Tezli Yüksek Lisans Programı 6.000 $
 
 
 
Başvuruların Değerlendirmesi
Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle şahsen başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler
 1. Onaylı Lisans Diploma veya Çıkış Belgesi (Henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge) veya Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı, Doktora Programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması veya Geçici mezuniyet belgesi
 2. Onaylı Lisans/Yüksek Lisans Transkripti aslı
 3. Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi aslı
 4. YDS Sonuç Belgesi aslı (Doktora Programı için)
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 7. İkametgâh belgesi
 8. 6 adet fotoğraf
 1. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
 2. Bilimsel hazırlık öğrencileri ve özel öğrenciler için ders kayıt ücretini gösterir banka dekontu
 3. Özel öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi
 4. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca öğrenim vizesi
 5. Ders kayıt dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)
 6. Başvuru dilekçesi ve Online Başvuru Formu
YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER
 1. Dilekçe
 2. Not döküm belgesi (Devam ettiği Lisansüstü Programın onaylı Transkripti)
 3. Ders içerikleri (Onaylı)
Bu belgeler 24 Temmuz 2016 tarihine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsüne şahsen teslim edilecektir. Yatay geçiş yapmak isteyen doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin programa kabul durumu 29 Temmuz 2016 günü kesinlik kazanacaktır. Kabul edilen adayların programa kesin kayıt durumları diğer adayların programına göre yürütülecektir.
 
İletişim
Hemşirelik  AD.  Doktora / Tezli Yüksek Lisans
Programları Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÖÇKAR
T: +90 (342) 211 80 80 / 1502
e-posta: cigdem.kockar@hku.edu.tr
Öğr. Gör.Selver GÜLER
T: +90 (342) 211 80 80 / 1512
e-posta: selver.guler@hku.edu.tr
 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD. Tezli Yüksek Lisans Program Koordinatörü
Öğr. Gör. Deniz KOCAMAZ
T: +90 (342) 211 80 80 / 1517
e-posta: deniz.kocamaz@hku.edu.tr
Arş. Gör. Çağtay MADEN
T:+90 (342) 211 80 80 / 1535
e-posta: cagtay.maden@hku.edu.tr
 
Beslenme ve Diyetetik AD. Tezli Yüksek Lisans Program Koordinatörü
Öğr. Gör. Utku ÇELİK
+90 (342) 211 80 80 / 1509
e-posta:  utku.celik@hku.edu.tr
 
 
 
 
Aylin FİLİZ
Enstitü Sekreteri
t: +90  (342) 211 80 80 / 1516 / 1405
e-posta:  aylin.filiz@hku.edu.tr

 
 
 
2016-06-23