Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCIES

INSTITUTE OF HEALTH SCIENCIES

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Announcements
26.08.2016
..........................................................
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU DUYURUSU
29.07.2016
..........................................................
Master's and Doctoral Registration Rights List of Winners
23.06.2016
..........................................................
27.05.2016
..........................................................
15.05.2016
..........................................................
Nursing Department Spring Semester Graduate Exam Dates
15.05.2016
..........................................................
Department of Nursing Requisites Exam Dates
09.02.2016
..........................................................
Graduate Education and Examination Regulations
11.12.2015
..........................................................
Master's and Doctoral Award
01.12.2015
..........................................................
Nursing Graduate Final dates
09.11.2015
..........................................................
DIABETES AWARENESS HEALTH PROFESSIONALS DEVELOPMENT COURSE
03.11.2015
..........................................................
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES NON-INTERVENTIONAL RESEARCH ETHICS BOARD ANNOUNCEMENT
1
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU DUYURUSU

2016-2017 GÜZ DÖNEMİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU DUYURUSU

2016-08-26 26.08.2016
                                                                                                                                                       SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU DUYURUSU


ETİK KURULA BAŞVURU USULLERİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu, sağlık bilimleri alanında yapılan bilimsel araştırmaları araştırma etiği yönünden değerlendirmektedir. Bu kapsamda lisansüstü öğrencilerinin yaptığı araştırmalar, tez çalışmaları, bitirme projesi/dersi kapsamında yapılacak araştırmalar, öğretim elemanları tarafından yapılacak araştırmaların Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu onayına sunulması gerekmektedir. Üniversitemizin diğer bölümlerinden sağlık bilimleri alanında yapılacak araştırma çalışmaları için de başvuru alınmaktadır. Ancak diğer bölümlerden yapılan başvuruların Etik Kurulu’nun kapsamına uygunluğu Etik Kurul Başkanı veya Başkanın görevlendireceği etik kurul üyesi tarafından değerlendirilecek ve onaylarını müteakip başvuru kabul edilecektir.

Etik Kurul’a başvuru usulleri Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında “Form ve Dilekçeler” başlığı altındaki Etik Kurul Formlarında yer almaktadır (http://sben.hku.edu.tr/Form-ve-Dilekceler/5/Etik-Kurul-Formu/24).

Araştırma projelerinin değerlendirilmeye alınabilmesi için aynı web sitesinde bulunan etik kurul dosyası ve eklerinin doldurularak Enstitü sekreterliğine araştırmacı tarafından şahsen (toplantı tarihinden bir hafta önce) teslim edilmesi gerekmektedir. Etik Kurul’un 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı toplantı tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Etik Kurul’a araştırma dosyası ile başvuru olmadığı takdirde toplantı iptal edilecektir.

GÜZ DÖNEMİ TOPLANTI TARİHLERİ

  1. 27 EYLÜL 2016, SALI, SAAT 10.30

  2. 11 EKİM 2016, SALI, SAAT 16.00

  3. 25 EKİM 2016, SALI, SAAT 16.00

  4. 08 KASIM 2016, SALI, SAAT 16.00

  5. 22 KASIM 2016, SALI, SAAT 16.00

  6. 06 ARALIK 2016, SALI, SAAT 16.00

  7. 20 ARALIK 2016, SALI, SAAT 16.00

PROF. DR. ZERRİN PELİN

        ETİK KURUL BŞK.