Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Dersler
HEM501
..........................................................
Kavramsal Çerçeve-1
HEM503
..........................................................
Biyoistatistik ve araştırma yöntemleri-1
HEM505
..........................................................
Seminer-1
ÇOC501
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği -1 (ALAN SEÇMELİ)
KAD501
..........................................................
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HEM 527
..........................................................
Kadın Sağlığının Değerlendirilmesi (SEÇMELİ)
HEM 525
..........................................................
Ana Babalığa Hazırlık (SEÇMELİ)
CER501
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
DAH501
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HAL501
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HEM517
..........................................................
Fizyopatoloji-1 (SEÇMELİ)
HEM515
..........................................................
Üreme Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM509
..........................................................
Hemşirelikte Değerler ve Etik (SEÇMELİ)
HEM507
..........................................................
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü (SEÇMELİ)
HEM513
..........................................................
Sağlık Bakım Hizmetlerinde İletişim (SEÇMELİ)
HEM511
..........................................................
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (SEÇMELİ)
HEM521
..........................................................
Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi (SEÇMELİ)
HEM 519
..........................................................
Büyüme Gelişme (SEÇMELİ)
HEM 523
..........................................................
Risk Altındaki Çocuklar (SEÇMELİ)
HEM529
..........................................................
Okul Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM502
..........................................................
Kavramsal Çerçeve-2
HEM504
..........................................................
Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri-2
HEM506
..........................................................
Seminer-2
HEM 526
..........................................................
Jinekolojik Onkoloji (SEÇMELİ)
HEM 524
..........................................................
Ana Çocuk Sağlığı (SEÇMELİ)
KAD502
..........................................................
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
ÇOC502
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
HAL502
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
CER502
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
DAH502
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
HEM510
..........................................................
Hemşirelikte Öğretim (SEÇMELİ)
HEM514
..........................................................
Fizyopatoloji-2 (SEÇMELİ)
HEM516
..........................................................
Çevre Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM512
..........................................................
Acil ve Travma Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM508
..........................................................
Yoğun Bakım Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM518
..........................................................
İş Sağlığı Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM520
..........................................................
Ergen Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM522
..........................................................
Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım (SEÇMELİ)
HEM598
..........................................................
Tez Çalışması
HEM599
..........................................................
Tez Çalışması
HEM515 / ÜREME SAĞLIĞI (SEÇMELİ)

HEM515 / ÜREME SAĞLIĞI (SEÇMELİ)Akademik Personel : Doç. Dr. Tülay ORTABAĞ
Statü : Seçmeli
Kredi / AKTS: 2 / 4
Yarıyıl : 1
Günü :
Saati : 14.50-18.30
Yeri : HEAS305
Devamlılık : %70
Dersin Amacı
Sağlıklı bir nesil sağlıklı beden imajı ve cinsel kimliğin kazanımı, cinsel gelişimde biopsikosoyal sağlığı sürdürmek ile olasıdır. Anne ve çocuk sağlığı düzeylerini yükseltmek, aşırı doğurganlığın olumsuz etkilerini azaltmak ve nüfus artışını ekonomik gelişmemizi engellemeyecek düzeyde tutabilmek amacıyla üreme sağlığı hizmetlerine ağırlık ve öncelik verilmesi önem taşımaktadır. 
Bu doğrultuda; geleceğin koruyucu sağlık profesyonelleri olacak öğrencilerin; okul sağlığı, aile sağlığı ve gençlerin üreme sağlığı ve eğitimi hakkında bilgilenmesi ve beceri geliştirmesi amaçlanır.
 
Ders İçeriği
  1. HEM515.doc
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar
1. Ders notları 
2. Hatcher ve Ark, Kontraseptif Yöntemler, Çev. Edi:Dervişoğlu A  A, Senlet Pınar, Demircioğlu Matbaacılık, Ankara, 1994.
3. Taşkın L, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 1997. 
4. Coşkun A, Karanisoğlu H, Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi  Yayınları Eskişehir.
5. Başer M, Adölesan 
1.http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/index2.asp 
2. http://www.tsrm.org.tr/ 
3. http://www.tsrm.org.tr/dosyalarimiz 
4.http://www.tuspmoe.gen.tr/TR/Default.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE 
5. http://tog.org.tr/ureme-sagligi_153 
6. http://gdb.comu.edu.tr/uremesagligi_ 2.pdf 
7.http://www.willowsfound.org/health.asp