Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Dersler
HEM501
..........................................................
Kavramsal Çerçeve-1
HEM503
..........................................................
Biyoistatistik ve araştırma yöntemleri-1
HEM505
..........................................................
Seminer-1
ÇOC501
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği -1 (ALAN SEÇMELİ)
KAD501
..........................................................
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HEM 527
..........................................................
Kadın Sağlığının Değerlendirilmesi (SEÇMELİ)
HEM 525
..........................................................
Ana Babalığa Hazırlık (SEÇMELİ)
CER501
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
DAH501
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HAL501
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HEM517
..........................................................
Fizyopatoloji-1 (SEÇMELİ)
HEM515
..........................................................
Üreme Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM509
..........................................................
Hemşirelikte Değerler ve Etik (SEÇMELİ)
HEM507
..........................................................
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü (SEÇMELİ)
HEM513
..........................................................
Sağlık Bakım Hizmetlerinde İletişim (SEÇMELİ)
HEM511
..........................................................
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (SEÇMELİ)
HEM521
..........................................................
Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi (SEÇMELİ)
HEM 519
..........................................................
Büyüme Gelişme (SEÇMELİ)
HEM 523
..........................................................
Risk Altındaki Çocuklar (SEÇMELİ)
HEM529
..........................................................
Okul Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM502
..........................................................
Kavramsal Çerçeve-2
HEM504
..........................................................
Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri-2
HEM506
..........................................................
Seminer-2
HEM 526
..........................................................
Jinekolojik Onkoloji (SEÇMELİ)
HEM 524
..........................................................
Ana Çocuk Sağlığı (SEÇMELİ)
KAD502
..........................................................
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
ÇOC502
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
HAL502
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
CER502
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
DAH502
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
HEM510
..........................................................
Hemşirelikte Öğretim (SEÇMELİ)
HEM514
..........................................................
Fizyopatoloji-2 (SEÇMELİ)
HEM516
..........................................................
Çevre Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM512
..........................................................
Acil ve Travma Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM508
..........................................................
Yoğun Bakım Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM518
..........................................................
İş Sağlığı Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM520
..........................................................
Ergen Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM522
..........................................................
Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım (SEÇMELİ)
HEM598
..........................................................
Tez Çalışması
HEM599
..........................................................
Tez Çalışması
HEM502 / KAVRAMSAL ÇERÇEVE-2

HEM502 / KAVRAMSAL ÇERÇEVE-2Akademik Personel : Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÖÇKAR
Statü : Zorunlu
Kredi / AKTS: 2 / 4
Yarıyıl : 2
Günü :
Saati : 12.50-16.30
Yeri : HEAS306
Devamlılık : %70
Dersin Amacı

Bu dersin amacı; hemşirelik kuramlarında yer alan temel kavramların (insan/birey, sağlık/hastalık, hemşire/hemşirelik, toplum/çevre); mevcut ya da olası sağlık sorunlarına bireylerin tepkilerinin (kriz, stres, uyum, baş etme, kayıp, ağrı, benlik kavramı/saygısı, ümit/ümitsizlik) ve hemşirelikle ilgili güncel kavramların (holizm / bütüncülük, bakım, otonomi, değişim, liderlik vb) incelenmesidir.

Ders İçeriği
  1. HEM502.doc
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar
1. Öz, F. (2010). Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Ankara: Mattek Mat.
2. Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı Eğitim. Adana: Baki Kitapevi
3. Velioğlu, P. (1999) “Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar”, Alaş Ofset, İstanbul.
4. George, J.B. ( 1980) Nursing Theories, Prentice-Hall, New Jersey
5. Fortinash, K and Holoday Worret P.A. (1991) Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Year BoBirol, L. (1997). Hemşirelik Süreci. İzmir: Etki Matbaacılık.
Erden, M., Akman, Y. (2001).Kişilik Gelişimi, Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Arnold, B. Boggs, K. (1999). Interpersonel Relationships Professional Communication Skills For Nurses.
10. Dossey, B. Selanders, L. Beck, D.Attewell, T. Florance Nigtingale Today- Healing leadership Global Action.