Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Dersler
HEM501
..........................................................
Kavramsal Çerçeve-1
HEM503
..........................................................
Biyoistatistik ve araştırma yöntemleri-1
HEM505
..........................................................
Seminer-1
ÇOC501
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği -1 (ALAN SEÇMELİ)
KAD501
..........................................................
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HEM 527
..........................................................
Kadın Sağlığının Değerlendirilmesi (SEÇMELİ)
HEM 525
..........................................................
Ana Babalığa Hazırlık (SEÇMELİ)
CER501
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
DAH501
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HAL501
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HEM517
..........................................................
Fizyopatoloji-1 (SEÇMELİ)
HEM515
..........................................................
Üreme Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM509
..........................................................
Hemşirelikte Değerler ve Etik (SEÇMELİ)
HEM507
..........................................................
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü (SEÇMELİ)
HEM513
..........................................................
Sağlık Bakım Hizmetlerinde İletişim (SEÇMELİ)
HEM511
..........................................................
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (SEÇMELİ)
HEM521
..........................................................
Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi (SEÇMELİ)
HEM 519
..........................................................
Büyüme Gelişme (SEÇMELİ)
HEM 523
..........................................................
Risk Altındaki Çocuklar (SEÇMELİ)
HEM529
..........................................................
Okul Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM502
..........................................................
Kavramsal Çerçeve-2
HEM504
..........................................................
Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri-2
HEM506
..........................................................
Seminer-2
HEM 526
..........................................................
Jinekolojik Onkoloji (SEÇMELİ)
HEM 524
..........................................................
Ana Çocuk Sağlığı (SEÇMELİ)
KAD502
..........................................................
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
ÇOC502
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
HAL502
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
CER502
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
DAH502
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
HEM510
..........................................................
Hemşirelikte Öğretim (SEÇMELİ)
HEM514
..........................................................
Fizyopatoloji-2 (SEÇMELİ)
HEM516
..........................................................
Çevre Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM512
..........................................................
Acil ve Travma Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM508
..........................................................
Yoğun Bakım Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM518
..........................................................
İş Sağlığı Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM520
..........................................................
Ergen Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM522
..........................................................
Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım (SEÇMELİ)
HEM598
..........................................................
Tez Çalışması
HEM599
..........................................................
Tez Çalışması
HEM510 / HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM (SEÇMELİ)

HEM510 / HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM (SEÇMELİ)Akademik Personel : Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÖÇKAR
Statü : Seçmeli
Kredi / AKTS: 2 / 4
Yarıyıl : 2
Günü :
Saati : 14.50-18.30
Yeri : HEAS306
Devamlılık : %70
Dersin Amacı

Bu derste; öğrencelerin, öğrenme teori ve yöntemlerinin rehberliğinde, öğrenmeyi etkileyen bireysel ve çevresel tüm faktörlerin farkında olarak, aktif öğrenme yöntemleri ve eğitim materyali kullanarak, beceri eğitimi, klinik ve laboratuar eğitimini etkin bir şekilde planlama ve uygulama aşamalarına yönelik beceri kazanmaları ve hemşirelik sürecinin tartışılması amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği
  1. HEM510.doc
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar

Bastable,Susan Bacorn, (2003)Nurse as educator: principles of teaching and learning for nursing professionals  Jones and Bartlett Publishers, Sudbury Mass. Morton-Cooper, Alison. (2003)Mentoring, preceptorship, and clinical supervision: A Guide to professionals  Blackwell Science, Oxford. Bray, M. (2003). Comparative Education Coninuing Traditions, New Challenges, and New Paradigms. Boston, LondonAçıkgöz, K Ü, ( 2007) Başarmak Elimizde, İzmir, Kanyılmaz matbaası. Açıkgöz, K Ü, ( 2007) Aktif Öğrenme, İzmir, Biliş özel eğitim danışmanlık yayınları. Sönmez, V, (2008)Öğretim İlke ve Yöntmleri, 2. Baskı,Arı Yayıncılık,  Ankara. Sönmez, V, (2008)Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, 14. Baskı, Arı Yayıncılık,  Ankara.