Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Dersler
HEM501
..........................................................
Kavramsal Çerçeve-1
HEM503
..........................................................
Biyoistatistik ve araştırma yöntemleri-1
HEM505
..........................................................
Seminer-1
ÇOC501
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği -1 (ALAN SEÇMELİ)
KAD501
..........................................................
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HEM 527
..........................................................
Kadın Sağlığının Değerlendirilmesi (SEÇMELİ)
HEM 525
..........................................................
Ana Babalığa Hazırlık (SEÇMELİ)
CER501
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
DAH501
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HAL501
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HEM517
..........................................................
Fizyopatoloji-1 (SEÇMELİ)
HEM515
..........................................................
Üreme Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM509
..........................................................
Hemşirelikte Değerler ve Etik (SEÇMELİ)
HEM507
..........................................................
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü (SEÇMELİ)
HEM513
..........................................................
Sağlık Bakım Hizmetlerinde İletişim (SEÇMELİ)
HEM511
..........................................................
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (SEÇMELİ)
HEM521
..........................................................
Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi (SEÇMELİ)
HEM 519
..........................................................
Büyüme Gelişme (SEÇMELİ)
HEM 523
..........................................................
Risk Altındaki Çocuklar (SEÇMELİ)
HEM529
..........................................................
Okul Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM502
..........................................................
Kavramsal Çerçeve-2
HEM504
..........................................................
Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri-2
HEM506
..........................................................
Seminer-2
HEM 526
..........................................................
Jinekolojik Onkoloji (SEÇMELİ)
HEM 524
..........................................................
Ana Çocuk Sağlığı (SEÇMELİ)
KAD502
..........................................................
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
ÇOC502
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
HAL502
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
CER502
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
DAH502
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
HEM510
..........................................................
Hemşirelikte Öğretim (SEÇMELİ)
HEM514
..........................................................
Fizyopatoloji-2 (SEÇMELİ)
HEM516
..........................................................
Çevre Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM512
..........................................................
Acil ve Travma Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM508
..........................................................
Yoğun Bakım Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM518
..........................................................
İş Sağlığı Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM520
..........................................................
Ergen Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM522
..........................................................
Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım (SEÇMELİ)
HEM598
..........................................................
Tez Çalışması
HEM599
..........................................................
Tez Çalışması
KAD502 / DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2 (ALAN SEÇMELİ)

KAD502 / DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2 (ALAN SEÇMELİ)Akademik Personel : Yrd. Doç. Dr. Feride YİĞİT
Statü : Seçmeli
Kredi / AKTS: 5 / 12
Yarıyıl : 2
Günü :
Saati : 08.30-14.40
Yeri : HEAS306
Devamlılık : %70
Dersin Amacı

Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliğine ilişkin güncel bilgi sahip olma, kadının jinekolojik problemlerine uygun bakımı kapsamlı olarak planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme bilgisi ve davranışını kazandırmaktır.

Ders İçeriği
  1. KAD502.docx
Ders Kütüphanesi
  1. syllabus
Kaynaklar

1.       Coşkun A.:Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı Vehbi Koç Vakfı Yayınları No:11Birmat Matbaacılık San Tic. Ltd. Şti., İstanbul,2000

2.       Lowdermilk DL., Perry SE., Maternity & Women's Health Care, Mosby 2004 Novak, B., L., Julie C.: Maternal and Child Health Nursing, Broom, Mosby 1999

3.       Şirin A.: Kadın Sağlığı. Bedray Basın Yayıncılık Ltd Şti., İstanbul 2008

4.       Taşkın L.: Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği.Genişletilmiş II. Baskı Sistem Ofset 2001 Ankara

5.       Atasü T. Jinekoloji, Yeniletilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2006

6.       Çoşkun A. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitapevi, 2008

7.       Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Tanı ve Tedavi Rehberi. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, 2002

8.       Taşkın L. Hemşireler ve Ebeler için Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi, Palme Yayıncılık, Ankara, 2004

9.       Kadın Hastalıkları ve Doğum Tanı ve Tedavi. Editörler: S. Günalp, Z. S. Tuncer, Pelikan Yayınları, 2004

10.    Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Kitabı. No:1-B, Üreme Sağlığına Giriş, T.C. Sağlık Bakanlığı AÇS VE AP Genel Müdürlüğü, Ankara,2007

11.    Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Kitabı. No:5-B, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri, T.C. Sağlık Bakanlığı AÇS VE AP Genel Müdürlüğü, Ankara, 2007

12. Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Kitabı. No:3-B, Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı El Kitabı, Ankara, 2007

13. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanına uygun hakemli dergilerde yayınlanan makaleler