Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Dersler
HEM501
..........................................................
Kavramsal Çerçeve-1
HEM503
..........................................................
Biyoistatistik ve araştırma yöntemleri-1
HEM505
..........................................................
Seminer-1
ÇOC501
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği -1 (ALAN SEÇMELİ)
KAD501
..........................................................
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HEM 527
..........................................................
Kadın Sağlığının Değerlendirilmesi (SEÇMELİ)
HEM 525
..........................................................
Ana Babalığa Hazırlık (SEÇMELİ)
CER501
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
DAH501
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HAL501
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HEM517
..........................................................
Fizyopatoloji-1 (SEÇMELİ)
HEM515
..........................................................
Üreme Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM509
..........................................................
Hemşirelikte Değerler ve Etik (SEÇMELİ)
HEM507
..........................................................
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü (SEÇMELİ)
HEM513
..........................................................
Sağlık Bakım Hizmetlerinde İletişim (SEÇMELİ)
HEM511
..........................................................
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (SEÇMELİ)
HEM521
..........................................................
Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi (SEÇMELİ)
HEM 519
..........................................................
Büyüme Gelişme (SEÇMELİ)
HEM 523
..........................................................
Risk Altındaki Çocuklar (SEÇMELİ)
HEM529
..........................................................
Okul Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM502
..........................................................
Kavramsal Çerçeve-2
HEM504
..........................................................
Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri-2
HEM506
..........................................................
Seminer-2
HEM 526
..........................................................
Jinekolojik Onkoloji (SEÇMELİ)
HEM 524
..........................................................
Ana Çocuk Sağlığı (SEÇMELİ)
KAD502
..........................................................
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
ÇOC502
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
HAL502
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
CER502
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
DAH502
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
HEM510
..........................................................
Hemşirelikte Öğretim (SEÇMELİ)
HEM514
..........................................................
Fizyopatoloji-2 (SEÇMELİ)
HEM516
..........................................................
Çevre Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM512
..........................................................
Acil ve Travma Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM508
..........................................................
Yoğun Bakım Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM518
..........................................................
İş Sağlığı Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM520
..........................................................
Ergen Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM522
..........................................................
Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım (SEÇMELİ)
HEM598
..........................................................
Tez Çalışması
HEM599
..........................................................
Tez Çalışması
ÇOC501 / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ -1 (ALAN SEÇMELİ)

ÇOC501 / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ -1 (ALAN SEÇMELİ)Akademik Personel : Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇİĞDEM
Statü : Seçmeli
Kredi / AKTS: 5 / 12
Yarıyıl : 1
Günü :
Saati : 08.30-14.40
Yeri : HEAS305
Devamlılık : %70
Dersin Amacı

Çocuk sağlığını bütüncü, aile merkezli, atravmatik bakım  ve multidisiplinler yaklaşım ile ele alarak;  temel sağlık hizmetleri felsefesi doğrultusunda, sağlık bakımının her aşamasında sağlıklı/hasta çocuğun sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, korunması ve sürdürülmesi, sağlıklı/hasta çocuğun ve ailesinin bakım gereksinimlerinin karşılanması ve izleminde bilgi, beceri ve problem çözme yeteneği kazandırmaktır.

Ders İçeriği
  1. ÇOC501.doc
Ders Kütüphanesi
  1. syllabus
Kaynaklar

1. Çavuşoğlu H (2011). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt: 1 ve 2, Bizim Büro Basımevi,  Ankara.

2. Kavaklı A (1992). Çocukluk Yaşlarında Büyüme ve Gelişme. Hilal Matbaacılık,  İstanbul.

3. Büyükgönenç L, Törüner E (2011). Çocuk Sağlığı Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar, Göktuğ Yayıncılık, Ankara.

4. Dadoğlu T, Görak G (2008). Temel Neonotoloji ve Hemşirelik İlkeleri, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

5. Temel Pediatri (2010). Editörler:E Hasanoğlu, R Düşünsel, A Bideci.Güneş Tıp Kitapevi, Ankara.

6. Ekşi A (2010). Ben Hasta Değilim. İkinci baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.

7. Hay W.W, Levin M.J, Sondheimer J.M, Deterding R.R (2012). Güncel Pediatri Tanı ve Tedavi. Çeviri Editörü: F. Sarıalioğlu, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara.

8. Savaşer S, Yıldız S (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.

9. Polat O (2007).Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı – 1 (Tanımlar). 1. Baskı. Seçkin Yayıncılık, İstanbul.

10. Polat O (2007).Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı – 2 (Önleme ve Rehabilitasyon). 1. Baskı. Seçkin Yayıncılık, İstanbul.

11. Pediatri Hemşireliği (2013). Editörler: Z. Conk, Z. Başbakkal, H. Bal Yılmaz, B. Bolışık, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara.

12. Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı (2015). Editörler: S. Kuğuoğlu, CB. Demirbağ, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara.