Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Dersler
HEM501
..........................................................
Kavramsal Çerçeve-1
HEM503
..........................................................
Biyoistatistik ve araştırma yöntemleri-1
HEM505
..........................................................
Seminer-1
ÇOC501
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği -1 (ALAN SEÇMELİ)
KAD501
..........................................................
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HEM 527
..........................................................
Kadın Sağlığının Değerlendirilmesi (SEÇMELİ)
HEM 525
..........................................................
Ana Babalığa Hazırlık (SEÇMELİ)
CER501
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
DAH501
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HAL501
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği-1 (ALAN SEÇMELİ)
HEM517
..........................................................
Fizyopatoloji-1 (SEÇMELİ)
HEM515
..........................................................
Üreme Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM509
..........................................................
Hemşirelikte Değerler ve Etik (SEÇMELİ)
HEM507
..........................................................
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü (SEÇMELİ)
HEM513
..........................................................
Sağlık Bakım Hizmetlerinde İletişim (SEÇMELİ)
HEM511
..........................................................
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (SEÇMELİ)
HEM521
..........................................................
Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi (SEÇMELİ)
HEM 519
..........................................................
Büyüme Gelişme (SEÇMELİ)
HEM 523
..........................................................
Risk Altındaki Çocuklar (SEÇMELİ)
HEM529
..........................................................
Okul Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM502
..........................................................
Kavramsal Çerçeve-2
HEM504
..........................................................
Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri-2
HEM506
..........................................................
Seminer-2
HEM 526
..........................................................
Jinekolojik Onkoloji (SEÇMELİ)
HEM 524
..........................................................
Ana Çocuk Sağlığı (SEÇMELİ)
KAD502
..........................................................
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
ÇOC502
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
HAL502
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
CER502
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
DAH502
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği-2 (ALAN SEÇMELİ)
HEM510
..........................................................
Hemşirelikte Öğretim (SEÇMELİ)
HEM514
..........................................................
Fizyopatoloji-2 (SEÇMELİ)
HEM516
..........................................................
Çevre Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM512
..........................................................
Acil ve Travma Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM508
..........................................................
Yoğun Bakım Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM518
..........................................................
İş Sağlığı Hemşireliği (SEÇMELİ)
HEM520
..........................................................
Ergen Sağlığı (SEÇMELİ)
HEM522
..........................................................
Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım (SEÇMELİ)
HEM598
..........................................................
Tez Çalışması
HEM599
..........................................................
Tez Çalışması
CER502 / CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2 (ALAN SEÇMELİ)

CER502 / CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2 (ALAN SEÇMELİ)Akademik Personel : Prof. Dr. Ayla YAVA
Statü : Seçmeli
Kredi / AKTS: 5 / 12
Yarıyıl : 2
Günü :
Saati : 08.30-14.40
Yeri : HEAS306
Devamlılık : %70
Dersin Amacı

Cerrahi hastalıklarına ilişkin güncel bilgi sahip olma, cerrahi hastasının perioperatif süreçteki bakımını kapsamlı olarak planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme bilgisi ve davranışını kazandırmaktır.

Ders İçeriği
  1. CER502.docx
Ders Kütüphanesi
  1. syllabus
Kaynaklar

1.       Erdil F., Elbaş N.Ö., (2001). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 4. Baskı, Aydoğdu Ofset, Ankara

2.       Lemone P., Burke K. (2004). Medical Surgical Nursing, İnternational ed., Pearson Inc,

3.       Erdil F., Bayraktar N. (2004). Hemşireler İçin Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesinin ABC’si, Aydoğdu Ofset, Ankara

4.       Ignatavicius D.D., Workman M.L. (2010). Medical-Surgical Nursing Patient-Centered Collaborative Care. Saunders Elseiver,  Missouri

5.       Karadakovan A., Eti Aslan F. (2010) Cerrahi Bakım, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Tıp Kitapevi, Adana.

6.       Topalan M., Aktaş Ş.(2010). Güncel Yönleriyle Kronik Yara, Aygül Ofset Matbaacılık, Ankara

7.       Suzanne C., Smeltzer ,Brunner, Suddarth (2010) Textbook of Medical-Surgical Nursing, 12. Edition

8.       Pudner,R. (2010) Nursing the Surgical Patient, 3. Edition.

9.       Lewis S.L., Dirkse R.S., Heitkemper M.M., Bucher L. (2011). Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems, Single Volume, 8. Edition.

10.    Akyolcu N., Aksoy G., Kanan N. (2011) Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul

Cerrahi hemşireliği alanına uygun hakemli dergilerde yayınlanan makaleler