Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hemşirelik Yüksek Lisans
Hemşirelik Yüksek Lisans

Hemşirelik Yüksek Lisans

Hemşirelik Ana Bilim Dalı

Hemşirelik Ana Bilim Dalı

Programın Amacı
 

Açıklamalar
T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HEMŞİRELİK AD. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR BİLGİ PAKETİ
 
PROGRAMLARA BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
1. Programlara Genel Başvuru Koşulları
  • Sağlık Bilimleri Fakülteleri/Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü, Sağlık Memurluğu ya da Ebelik Bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecektir.
  • ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan gereklidir.
2. Öğrenim Ücreti ve Kayıt Sildirme
  • 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yüksek lisans programı toplam öğrenim ücreti 12.500 TL olarak uygulanmaktadır. Sonraki Eğitim-Öğretim Yılı Program ücretine ilişkin düzenleme Üniversite Senatosu tarafından yapılır ve açıklanır.
  • Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.
4.                  Özel Öğrenci Kabulü
  • Özel öğrencilik başvurusunun geçerli olması için, adayın yüksek lisans programına başvurularda lisans derecesine sahip olması veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında (lisans öğrenimini tamamlayacak durumda) bulunması gerekir.
5.                  Yatay Geçiş Yolu İle Öğrenci Kabulü
  • Başvuruda (Enstitümüz Hemşirelik AD tarafından kabul edilen) önceki lisansüstü programından almış olduğu kurum onaylı “Transkript” ve “Ders İçerikleri” belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini teslim etmelidir. Yatay geçiş başvurusu en erken I. Yarıyılın sonunda yapılabilir.
6.                  Tezli Yüksek Lisans Süresi
·         Tezli yüksek lisans programının süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en fazla dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
7.                  Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Başarı Koşulları
·         Tezli yüksek lisans programı; toplam 26 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, haftada bir saatten oluşan bir adet kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, bir yüksek lisans programı en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
·         Derslerden alınan notlar, bunlar için kullanılacak semboller ve bunların anlamları aşağıdaki gibidir.
 
 
 
Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir:
Harf Notu Dört Üzerinden 100 Tam Not Üzerinden
  Başarı Notu Kat Sayısı
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 70-79
CC 2.00 60-69
DC 1.50 55-59
DD 1.00 50-54
FD 0.50 40-49
FF 0.00 00-39
NA 0.00 00-00
 
 


 
8.    Yüksek Lisans Tez Başvurusu ve Tezin Sonuçlanması
 
·         Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
·         Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
·         Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
·         Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
·         Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
·         Hemşirelikte Yüksek lisans mezunlarına Alan Uzmanı (Master) unvanı verilir.
·         Yüksek lisans programından mezun olan öğrencinin diploması Enstitü tarafından hazırlanıp basılır. Gerekli onayları tamamlanan diplomalar hak kazanan kişilerce şahsen imza karşılığı Enstitüden alınabilir.
Hemşirelik Yüksek Lisans Programı Dersleri
Zorunlu Dersler

I.                   Yarıyıl  
Ders kodu Dersin adı Dersin kredisi   Dersin niteliği *  
Teorik Pratik Toplam AKTS  
HEM505 Seminer-I 0 0 0 2 Z  
HEM501 Kavramsal Çerçeve-I 2 0 2 4 Z  
HEM503 Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri-I 2 0 2 4 Z  
  Alan Seçmeli 3 4 5 12 S  
  Seçmeli 2 0 2 4 S  
  Seçmeli 2 0 2 4 S  
  TOPLAM 11 4 13 30    
II.                Yarıyıl  
HEM506 Seminer-II 0 0 0 2 Z  
HEM502 Kavramsal Çerçeve-II 2 0 2 4 Z  
HEM504 Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri-II 2 0 2 4 Z  
  Alan Seçmeli 3 4 5 12 S  
  Seçmeli 2 0 2 4 S  
  Seçmeli 2 0 2 4 S  
  TOPLAM 11 4 13 30    
III.             Yarıyıl  
HEM598 Tez Çalışması 0 0 0 30 Z
IV.             Yarıyıl
HEM599 Tez Çalışması 0 0 0 30 Z
   
  TOPLAM 22 8 26 120    
                 

* Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders

I.                   Yarıyıl
Alan Seçmeli Dersler
Ders kodu Dersin adı Dersin kredisi   Dersin niteliği *
Teorik Pratik Toplam AKTS
 
CER501 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-I 3 4 5 12 S
DAH501 İç Hastalıkları Hemşireliği-I 3 4 5 12 S
HAL501 Halk Sağlığı Hemşireliği-I 3 4 5 12 S
ÇOC501 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I 3 4 5 12 S
KAD501 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-I 3 4 5 12 S
Seçmeli Dersler
HEM507 Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü 2 0 2 4 S
HEM509 Hemşirelikte Değerler ve Etik 2 0 2 4 S
HEM511 Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı 2 0 2 4 S
HEM513 Sağlık Bakım Hizmetlerinde İletişim 2 0 2 4 S
HEM515 Üreme Sağlığı 2 0 2 4 S
HEM517 Fizyopatoloji-I 2 0 2 4 S
HEM519 Büyüme Gelişme 2 0 2 4 S
HEM521 Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi 2 0 2 4 S
HEM523 Risk Altındaki Çocuklar 2 0 2 4 S
HEM525 Ana Babalığa Hazırlık 2 0 2 4 S
HEM527 Kadın Sağlığının Değerlendirilmesi 2 0 2 4 S
HEM529 Okul Sağlığı 2 0 2 4 S
II. Yarıyıl
Alan Seçmeli Dersler
CER502 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-II 3 4 5 12 S
DAH502 İç Hastalıkları Hemşireliği-II 3 4 5 12 S
HAL502 Halk Sağlığı Hemşireliği-II 3 4 5 12 S
ÇOC502 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II 3 4 5 12 S
KAD502 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği-II 3 4 5 12 S
Seçmeli Dersler
HEM508 Yoğun Bakım Hemşireliği 2 0 2 4 S
HEM510 Hemşirelikte Öğretim 2 0 2 4 S
HEM512 Acil ve Travma Hemşireliği 2 0 2 4 S
HEM514 Fizyopatoloji-II 2 0 2 4 S
HEM516 Çevre Sağlığı 2 0 2 4 S
HEM518 İş Sağlığı Hemşireliği 2 0 2 4 S
HEM520 Ergen Sağlığı 2 0 2 4 S
HEM522 Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım 2 0 2 4 S
HEM524 Ana Çocuk Sağlığı 2 0 2 4 S
HEM526 Jinekolojik Onkoloji 2 0 2 4 S

* S: Seçmeli ders

where can i get std tested open signs of venereal disease
wife cheated on me read women who cheated
my ex girlfriend cheated on me girlfriend cheated on me with her ex cheated on my girlfriend
i cheated on my wife now what read when your wife cheats
3.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM598 Tez Çalışması Zorunlu0
4.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM599 Tez Çalışması Zorunlu0