Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hemşirelik Doktora Programı
Hemşirelik Doktora Programı

Hemşirelik Doktora Programı

Hemşirelik Ana Bilim Dalı

Hemşirelik Ana Bilim Dalı

Programın Amacı
  
Açıklamalar
Hemşirelik AD Doktora Programı
4.      Doktora Programı Süresi
·         Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
·         *Doktora Başvurusu için: Doktora adayları anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak zorundadır.
  1. Öğrenim Ücreti ve Kayıt Sildirme
  2. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir.
  3. Öğrenim ücreti her dönem başında ödenir.
  4. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Doktora programı toplam öğrenim ücreti 25.000 TL dir. Sonraki Eğitim-Öğretim Yılı Program ücretine ilişkin düzenleme Üniversite Senatosu tarafından yapılır ve açıklanır.
  5. Tamamı nakit ya da anlaşmalı kredi kartına tek çekim ile ödemelerde öğrenim ücretinin tamamı üzerinden %5 indirim uygulanır.
  6. Öğrenim ücreti anlaşmalı kredi kartlarına 10 taksit seçeneği ile ödenebilir.
  7. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.
6.    Doktora Dersleri, Sınavlar, Değerlendirme ve Başarı Koşulları
·         Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 30 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 18 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
7.    Doktora Yeterlilik Sınavı
·         Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınırlar.
·         Doktora yeterlik sınavı her yılın Ekim-Aralık ve Mart-Mayıs ayları arasında birer defa yapılmakla birlikte bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.
·         Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur.
11.2. Tez Önerisi Savunması
·         Doktora yeterlik sınavını geçen öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
·         Tez önerisine düzeltme verilen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
8.    Doktora Tez başvurusu ve Tezin Sonuçlanması
·         Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
·         Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. İlgili enstitü sekreterliği ile koordineli olarak intihal programında taranır ve intihal raporu, tezle birlikte jüri üyelerine gönderilir.
·         Hemşirelikte Doktora mezunlarına Dr.  (PhD ) unvanı verilir.
 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hemşirelik Doktora Programı Ders Planı
I.Yarıyıl
Ders kodu Dersin adı Dersin kredisi   Dersin niteliği *
Teorik Pratik Toplam AKTS
HEM607 Sağlığın Değerlendirilmesi
Sağlığın Değerlendirilmesi
3 0 3 8 Z
HEM606 Araştırma Yöntemleri I 2 2 3 8 Z
  Alan Seçmeli 3 0 3 8 S
  Seçmeli 2 0 2 6 S
  TOPLAM 10 2 11 30  
II.Yarıyıl  
HEM605 Hemşirelikte Kuram ve Modeller 3 0 2 8 Z  
HEM608 Araştırma Yöntemleri-II 2 2 2 8 Z  
  Alan Seçmeli 3 0 3 8 S  
  Seçmeli 2 0 2 6 S  
  TOPLAM 10 2 11 30    
III.Yarıyıl  
HEM603 Doktora Yeterlilik Çalışması I 0 0 0 12 Z  
HEM621 Hemşirelikte Uygulamalar I 0 4 2 12 Z  
 
 
Seçmeli 2 0 2 6 S  
 
 
TOPLAM 2 4 4 30    
IV.Yarıyıl
 
 
 
 
 
HEM604 Doktora Yeterlilik Çalışması II 0 0 0 12 Z  
HEM629 Hemşirelikte Uygulamalar II 0 4 2 12 Z  
  Seçmeli 2 0 2 6 S  
  TOPLAM 2 4 4 30    
V.Yarıyıl
 
 
HEM696 Tez Çalışması I 0 0 0 25 Z  
HEM 692 Uzmanlık Alan Dersi I 0 0 0 5 Z  
  TOPLAM 0 0 0 30    
VI.Yarıyıl  
HEM697 Tez Çalışması II 0 0 0 25 Z  
HEM 693 Uzmanlık Alan Dersi II 0 0 0 5 Z  
  TOPLAM 0 0 0 30    
VII. Yarıyıl  
HEM698 Tez Çalışması III 0 0 0 25 Z  
HEM 694 Uzmanlık Alan Dersi III 0 0 0 5 Z  
  TOPLAM 0 0 0 30    
VIII. Yarıyıl  
HEM699 Tez Çalışması IV 0 0 0 25 Z  
HEM 695 Uzmanlık IV 0 0 0 5 Z  
  TOPLAM 0 0 0 30    
GENEL TOPLAM 24 12 30 240    
                             
*Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders
 
 
Hemşirelik Doktora Programı Seçmeli Dersleri
I.Yarıyıl
Alan Seçmeli Dersler
Ders kodu Dersin adı Dersin kredisi  
 
AKTS
Dersin niteliği *
Teorik Pratik Toplam
CER609 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I
 
HHHHemşireliğiHemşireliği I
3 0 3 8 S
 
DAH609 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 0 3 8 S
ÇOC609 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 3 0 3 8 S
HAL609 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği I 3 0 3 8 S
KAD609 İleri Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 3 0 3 8 S
Seçmeli Dersler
HEM609 Kronik Hastalıklarda Bakım 2 0 2 6 S
HEM611 Travma ve Afet Hemşireliği 2 0 2 6 S
HEM613 Diyaliz Hemşireliği 2 0 2 6 S
HEM616 Geriatri 2 0 2 6 S
HEM618 Aile Sağlığı 2 0 2 6 S
HEM619 Kültürlerarası Bakım 2 0 2 6 S
HEM633 Çocuğa Yönelik Politikalar ve Hizmetler     2 0 2 6 S
II.Yarıyıl
Alan Seçmeli Dersler
CER610 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II 3 0 3 8 S
DAH610 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 0 3 8 S
ÇOC610 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 3 0 3 8 S
HAL610 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği II 3 0 3 8 S
KAD610 İleri Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 3 0 3 8 S
Seçmeli Dersler
HEM 610 İleri Yoğun Bakım Hemşireliği 2 0 2 6 S
HEM612 Diyabet Hemşireliği 2 0 2 6 S
HEM 614 Farmakoloji
 
2 0 2 6 S
HEM 615 Araştırma Etiği 2 0 2 6 S
HEM 617 Onkoloji Hemşireliği 2 0 2 6 S
HEM 620 Sağlık Politikaları 2 0 2 6 S
HEM 634 Yüksek Riskli Çocuk ve Aile     2 0 2 6 S
3. Yarıyıl
Seçmeli Dersler
HEM622 Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 2 0 2 6 S
HEM623 İç Hastalıkları Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 2 0 2 6 S
HEM624 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 2 0 2 6 S
HEM625 Çocuk Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 2 0 2 6 S
HEM626 Kadın Doğum Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 2 0 2 6 S
HEM628 Sağlık Turizmi ve Hemşirelik 2 0 2 6 S
HEM635 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği        2 0 2 6 S
4. Yarıyıl
Seçmeli Dersler
HEM627 Kanser Hemşireliği 2 0 2 6 S
HEM629 Stoma ve Yara Bakımı 2 0 2 6 S
HEM630 İşçi Sağlığı 2 0 2 6 S
HEM631 Aile Planlaması ve Danışmanlığı 2 0 2 6 S
HEM632 Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği 2 0 2 6 S
HEM636 Yüksek RiskliYenidoğan Hemşireliği 2 0 2 6 S
                       
 
 
 
5.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM692 Uzmanlık Alan Dersi I Zorunlu0
2 HEM696 Tez Çalışması I Zorunlu0
6.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM693 Uzmanlık Alan Dersi II Zorunlu0
2 HEM697 Tez Çalışması II Zorunlu0
7.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM694 Uzmanlık Alan Dersi III Zorunlu0
2 HEM698 Tez Çalışması III Zorunlu0
8.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM699 Tez Çalışması IV Zorunlu0
2 HEM695 Uzmanlık Alan Dersi IV Zorunlu0