Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

Programın Amacı
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Açıklamalar
Tezsiz Yüksek Lisans Programında Ders Yükü ve Danışman Ataması
 
1.Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
2.Öğrenci lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden en çok üç tanesini yüksek lisans dersi olarak seçebilir.
3. Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen her bir öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle Üniversite kadrosunda bulunan ve en az doktorasını tamamlamış olan öğretim elemanları arasından proje danışmanı atar.
Tezsiz Yüksek Lisans Programında Süre ve Diploma
 
1. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
2. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
3. Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
DERS PLANI
1.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu3
2 FTR703 Klinik Çalışma I Zorunlu3
3 FTR705 Biyomekanik Seçmeli3
4 FTR709 Ortopedik Rehabilitasyon I Seçmeli3
5 FTR727 Nöroloji Rehabilitasyon I Seçmeli3
6 FTR729 Onkolojik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Uygulamalar Seçmeli3
7 FTR745 Üst Ekstremite Ortopedik Manuel Tedavi Uygulamaları Seçmeli3
2.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR704 Klinik Çalışma II Zorunlu3
2 FTR702 Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri Zorunlu3
3 FTR706 Kinezyoloji Seçmeli3
4 FTR 710 Ortopedik Rehabilitasyon II Seçmeli3
5 FTR 728 Nörolojik Rehabilitasyon II Seçmeli3
6 FTR 746 Alt Ekstremite Ortopedik Manuel Tedavi Uygulamaları Seçmeli3
7 FTR 748 Omurga Ortopedik Manuel Tedavi Uygulamaları Seçmeli3
3.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR700 Dönem Projesi Zorunlu0