Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

Programın Amacı
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) Yüksek Lisans Programı’nın amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri düzeyde bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmek olacaktır.

Programda teorisyen ve alanda çalışacak bilim adamı modeline uygun olarak, öğrencilerin fizyoterapi ve rehabilitasyonun her alanında bilimsel araştırma yapması ve yüksek lisans tezlerinin bilimsel bir araştırma olarak yayın haline getirmeleri de amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu programı tamamlayan uzman fizyoterapistler, fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora programlarına da başvurabileceklerdir.

 
Açıklamalar

 

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON AD. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR BİLGİ PAKETİ

 
PROGRAMLARA BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
1. Programlara Genel Başvuru Koşulları

  • Sağlık Bilimleri Fakülteleri/Yüksekokullarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezun olan adaylar başvurabilecektir.
  • ALES (SAY-son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan gereklidir.

2. Öğrenim Ücreti ve Kayıt Sildirme

  • Eğitim-Öğretim Yılı Yüksek lisans programı ücretlerini https://www.hku.edu.tr/ucretler/ linkinden ulaşabilirsiniz. Sonraki Eğitim-Öğretim Yılı Program ücretine ilişkin düzenleme Üniversite Senatosu tarafından yapılır ve açıklanır.
  • Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

4.                  Özel Öğrenci Kabulü

  • Özel öğrencilik başvurusunun geçerli olması için, adayın yüksek lisans programına başvurularda lisans derecesine sahip olması veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında (lisans öğrenimini tamamlayacak durumda) bulunması gerekir.

5.                  Yatay Geçiş Yolu İle Öğrenci Kabulü

  • Başvuruda (Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD tarafından kabul edilen) önceki lisansüstü programından almış olduğu kurum onaylı “Transkript” ve “Ders İçerikleri” belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini teslim etmelidir. Yatay geçiş başvurusu en erken I. Yarıyılın sonunda yapılabilir.

6.                  Tezli Yüksek Lisans Süresi

  • Tezli yüksek lisans programının süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en fazla dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

7.                  Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Başarı Koşulları

  • Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, haftada bir saatten oluşan bir adet kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, bir yüksek lisans programı en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

·         Derslerden alınan notlar, bunlar için kullanılacak semboller ve bunların anlamları aşağıdaki gibidir.
 
 
 
Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir:

Harf Notu Dört Üzerinden 100 Tam Not Üzerinden
  Başarı Notu Kat Sayısı
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 70-79
CC 2.00 60-69
DC 1.50 55-59
DD 1.00 50-54
FD 0.50 40-49
FF 0.00 00-39
NA 0.00 00-00

 
 

 
8.    Yüksek Lisans Tez Başvurusu ve Tezin Sonuçlanması
 
·         Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
·         Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
·      Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
·     Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
·        Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
·         Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yüksek lisans mezunlarına Alan Uzmanı (Master) unvanı verilir.
·     Yüksek lisans programından mezun olan öğrencinin diploması Enstitü tarafından hazırlanıp basılır. Gerekli onayları tamamlanan diplomalar hak kazanan kişilerce şahsen imza karşılığı Enstitüden alınabilir.
 

my ex girlfriend cheated on me my girlfriend wants me to cheat on her has my girlfriend cheated on me
i found out my boyfriend cheated on me go i dreamt my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend with a girl cheat on your boyfriend should i tell my boyfriend i cheated
i love my wife but i want to cheat how to know your wife cheated wife cheated now what
DERS PLANI
1.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR501 Uzmanlık Alan Zorunlu4
2 FTR503 Biyomekanik Seçmeli3
3 FTR 507 Ortopedik Rehabilitasyon I Seçmeli3
4 FTR 527 Nörolojik Rehabilitasyon I Seçmeli3
5 FTR 529 Onkolojik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Uygulamalar Seçmeli3
6 FTR549 Üst Ekstremite Ortopedik Manuel Tedavi Uygulamaları Seçmeli3
2.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR502 Seminer Zorunlu0
2 FTR 536 Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri Zorunlu4
3 FTR 504 Kinezyoloji Seçmeli3
4 FTR 508 Ortopedik Rehabilitasyon II Seçmeli3
5 FTR 528 Nörolojik Rehabilitasyon II Seçmeli3
6 FTR550 Alt ekstremite ortopedik manuel tedavi uygulamaları Seçmeli3
7 FTR552 Omurga Ortopedik Manuel Tedavi Uygulamaları Seçmeli3
3.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR 537 Tez Çalışması I Zorunlu0
4.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR 538 Tez Çalışması II Zorunlu0