Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

Programın Amacı
 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim, araştırma ve uygulama konusunda belirli düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişen sağlık gereksinimleri karşılamak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını planlayıp uygulayabilen,  elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yetkin bilim doktorları yetiştirmektir.
Açıklamalar
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD Doktora Programı
 
1.      Doktora Programı Süresi

·         Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

·         *Doktora Başvurusu için: Doktora adayları anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak zorundadır.


2.  Öğrenim Ücreti ve Kayıt Sildirme
  1. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir.
  2. Öğrenim ücreti her dönem başında ödenir.
  3. Eğitim-Öğretim Yılı doktora programı ücretlerini https://www.hku.edu.tr/ucretler/ linkinden ulaşabilirsiniz. Sonraki Eğitim-Öğretim Yılı Program ücretine ilişkin düzenleme Üniversite Senatosu tarafından yapılır ve açıklanır.
  4. Tamamı nakit ya da anlaşmalı kredi kartına tek çekim ile ödemelerde öğrenim ücretinin tamamı üzerinden %5 indirim uygulanır.
  5. Öğrenim ücreti anlaşmalı kredi kartlarına 10 taksit seçeneği ile ödenebilir.
  6. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.
3.Doktora Dersleri, Sınavlar, Değerlendirme ve Başarı Koşulları
·      Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

4.Doktora Yeterlilik Sınavı·        
·       Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınırlar.
·       Doktora yeterlik sınavı her yılın Ekim-Aralık ve Mart-Mayıs ayları arasında birer defa yapılmakla birlikte bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.
·       Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur.

5. Tez Önerisi Savunması

·         Doktora yeterlik sınavını geçen öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
·         Tez önerisine düzeltme verilen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

6. Doktora Tez başvurusu ve Tezin Sonuçlanması

·         Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
·         Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. İlgili enstitü sekreterliği ile koordineli olarak intihal programında taranır ve intihal raporu, tezle birlikte jüri üyelerine gönderilir.
·         Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora mezunlarına Dr.  (PhD ) unvanı verilir.

DERS PLANI
1.YARIYIL
3.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR605 Doktora Yeterlilik Çalışması I Zorunlu0
2 FTR641 Klinik Araştırma Uygulamaları I Zorunlu4
4.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR606 Doktora Yeterlilik Çalışması II Zorunlu0
2 FTR642 Klinik Araştırma Uygulamaları II Zorunlu4
5.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR661 Tez Çalışması I Zorunlu0
6.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR662 Tez Çalışması II Zorunlu0
7.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR663 Tez Çalışması III Zorunlu0
8.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR664 Tez Çalışması IV Zorunlu0