Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Dersler
BES501
..........................................................
İleri Beslenme-I
BES503
..........................................................
Seminer
BES511
..........................................................
Bebek ve Okul Öncesi Çocuk Beslenmesi
BES513
..........................................................
Klinik Beslenmede Sorunlar (Çocuk)
BES505
..........................................................
Beslenme Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
BES507
..........................................................
Fiziksel AKtivite vw Beslenme
BES502
..........................................................
İleri Beslenme-II
BES512
..........................................................
Okul Çağı ve Adolesan Beslenmesi
BES506
..........................................................
Kronik Hastalıklar
BES508
..........................................................
Yiyecek Hizmetleri Organizasyonu ve Yönetimi
BES504
..........................................................
Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
BES504
..........................................................
Tez Çalışması-I
BES505
..........................................................
Tez Çalışması-II
BES505 / BESLENME BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BES505 / BESLENME BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİAkademik Personel : Prof. Dr. Yavuz YAKUT
Statü : Seçmeli
Kredi / AKTS: 3 / 7
Yarıyıl : 1
Günü :
Saati : 15:00
Yeri :
Devamlılık : Zorunlu
Dersin Amacı

Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin, tezlerinde ve bilimsel çalışmalarında elde ettikleri sonuçları değerlendirmek için biyoistatistiksel terim ve analizleri kullanabilmelerini, yorumlama bilgi ve beceri tutumuna sahip olmalarını sağlamaktır.

Ders İçeriği
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar

Zar J.H. Biostatistical analysis. Prentice Hall, London. 4 th edition, 1998.

Chernick M.L. and Friis R.H. Introductory Biostatistics fort he Health Sciences. Wiley-Interscience, 2003.

Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2005.

Sümbüloğlu K. ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik  Çağ Matbaası, 1987.